Sökning: "Rosemarie Ankre"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Rosemarie Ankre.

 1. 1. Friluftslivkonflikter i svenska kustlandskap ur ett planerings- och användarperspektiv : Studier av Luleå och Blekinge skärgårdar

  Författare :Rosemarie Ankre; Abdellah Abarkan; Lars Emmelin; Klas Sandell; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; friluftsliv; målkonflikter; kustlandskap; zonering; kustlanskap;

  Sammanfattning : Hav och kust har alltid varit viktiga för oss människor. I svenska kustlandskap har boende, infrastruktur och fiskenäring existerat sedan lång tid tillbaka samtidigt som områdena också varit viktiga för nöje och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Understanding the visitor : A prerequisite for coastal zone planning

  Författare :Rosemarie Ankre; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Conflicts; zoning; visitors; planning; coastal areas; Human geography; economic geography; Kulturgeografi; ekonomisk geografi;

  Sammanfattning : Planning for tourism and outdoor recreation in coastal areas could be improved with knowledge of visitors´ attitudes, experiences, activities and geographical dispersion. The purpose of this thesis is to examine the knowledge of visitors in planning for tourism and outdoor recreation. LÄS MER

 3. 3. Understanding the visitor – a prerequisite for coastal zone planning

  Författare :Rosemarie Ankre; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conflicts; zoning; municipal planning; coastal areas; visitors;

  Sammanfattning : Planning for tourism and outdoor recreation in Swedish coastal areas could be improved with knowledge of visitors’ attitudes, experiences, activities and geographical dispersion. The purpose of this thesis is to examine the knowledge of visitors in planning for tourism and outdoor recreation. LÄS MER