Sökning: "Angela Zetterlund"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Angela Zetterlund.

 1. 1. Att utvärdera i praktiken : en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Enheten för biblioteks- och informationsvetenskap, Göteborgs universitet : Borås : Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

  Författare :Angela Zetterlund; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folkbibliotek; utvärdering; sverige;

  Sammanfattning : The study is placed within the area of library and information science (LIS) known as evaluation research and in particular, the area that relates to theory of evaluation practice. An analysis of previous research reveals that there is a need for conceptualising evaluation activities in the real life of libraries and information services and to reflect further on the conditions for evaluation in various institutional contexts. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att utvärdera i praktiken : en retrospektiv fallstudie av tre program för lokal folkbiblioteksutveckling

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; Lars Höglund; Katriina Byström; Ragnar Audunsson; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; uppföljning; förändringsarbete; institutionell teori; programutvärdering; utvecklingsprojekt; bibliotek; utvärderingsforskning; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Att utvärdera i praktiken The practice of evalutation - a retrospective study for local change and development in public libraries

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Angela Zetterlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evaluation; Evaluation Practice; Program; Project; Public Library; Library Management; Institutional Theory; Library and Information Science; Library and Information Services;

  Sammanfattning : The study is placed within the area of library and information science (LIS) known as ”evaluation research” and in particular, the area that relates to theory of evaluation practice. An analysis of previous research reveals that there is a need for conceptualising evaluation activities in the real life of libraries and information services and to reflect further on the conditions for evaluation in various institutional contexts. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering och folkbibliotek : En studie av utvärderingens teori och praktik med exempel från folkbibliotekens förändrings- och utvecklingsprojekt

  Detta är en avhandling från Göteborg : Valfrid

  Författare :Angela Zetterlund; Alger Klasson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utvärdering; bibliotek; lokalt utvecklingsarbete; fallstudie; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER