Sökning: "theories of verbal humour"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden theories of verbal humour.

 1. 1. ”Jättekul att det är så många tjejer här ikväll” En interaktionell studie om humor och kön i tv-programmet Parlamentet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Hanna Söderlund; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language and gender; gender studies; conversation analysis; feminist post-structuralist discourse analysis; multimodality; humour; mediated discourse; TV; språk och kön; genusstudier; samtalsanalys; feministisk poststrukturalistisk diskursanalys; multimodalitet; humor; mediediskurs; tv; språkvetenskap; language studies;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how the relation between gender and humour is maintained and challenged in the Swedish TV show Parlamentet. Using an interactional approach based on Judith Baxter’s theoretical framework for feminist post-structuralist discourse analysis, the study focuses on how communicative strategies are used in negotiating for the ideal position of “the successful comedian”. LÄS MER

 2. 2. Språkbruk, skämt och kön Teoretiska modeller och sociolingvistiska tillämpningar

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Maria Ohlsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; Language use; gender; joking; indexicality; social meaning; social identity; pragmatic competence; theories of verbal humour; semantic structure; Swedish; Nordiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with jokes and gender as social meaning. Here gender identity is regarded as one kind of social meaning. The gender identity of the individual is produced in interaction with other persons and is also conditioned by cultural codes. Of particular interest is how social identity is constituted by linguistic means. LÄS MER