Sökning: "Michael Karlsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Michael Karlsson.

 1. 1. Cerebral Mitochondrial Dysfunction and the Development of Targeted Therapeutics

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Michael Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mitochondria; brain; animal models; sepsis; traumatic brain injury; neuroprotection; cyclosporine;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Partistrategi och utrikespolitik : interna motiveringar och dagspressens agerande i Catalina-affären 1952 och EEC-frågan 1961/62

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Michael Karlsson; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politiska partier; Utrikespolitik; Catalinaffären i massmedia; Journalistik; politiska aspekter; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines the role of party strategy when political parties are confronted with matters of foreign policy. Is it possible to understand parties' actions as taken to maximize their electoral support, to maximize their parliamentary influence or to promote unity within the party? The role of party strategy is examined through two case studies: the Catalina-affair of 1952 concerning Sweden's reaction after the Soviet Union had shot down two Swedish aircraft over the Baltic. LÄS MER

 3. 3. Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; Mittuniversitetet.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap; Online journalistik; journalistik; Internet; Press and communication sciences; Journalism and New media; Digital journalism; Online journalism; Epistemology of news; Multimedia; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Internet har under de senaste tio åren växt från marginalföreteelse till ett populärt och mycket använt medium. Många företeelser och tjänster tar steget över till Internet och bland dessa finns även journalistik. LÄS MER

 4. 4. Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter

  Detta är en avhandling från Lund : Lunds universitet

  Författare :Michael Karlsson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nätjournalistik; interaktivitet; journalistiska normer och ideal; multimedia; publiceringshastighet; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Design, Synthesis and Properties of Organic Sensitizers for Dye Sensitized Solar Cells

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Karl Martin Karlsson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Acceptor; chromophore; donor; dye; sensitized; energy level; HOMO LUMO; linker; phenoxazine; sensitizer; solar cell; triphenylamine; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes;

  Sammanfattning : This thesis gives a detailed description of the design and synthesis of new organic sensitizers for Dye sensitized Solar Cells (DSCs). It is divided in 7 chapters, where the first gives an introduction to the field of DSCs and the synthesis of organic sensitizers. LÄS MER