Sökning: "Taken-for-granted assumptions"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Taken-for-granted assumptions.

 1. 1. Manager and Civil Servant: Exploring actors' taken-for-granted assumptions in public administration

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tom S. Karlsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi; Business administration; Public Sector Reforms; Management; Civil Service; Taken-for-granted assumptions; Institutional Theory; Structuration Theory; Public Sector Reform; Taken-for-granted Assumptions;

  Sammanfattning : Manager och Civil Servant är en utforskning av aktörers förgivet tagna antaganden vilka styr uppfattningar kring hur offentlig förvaltning ska ske i samtida välfärdsstater. Det hävdas att mer än 30 år av pågående och riktade reformer gentemot den offentliga förvaltningen har orsakat dilemman att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Educational imaginaries a genealogy of the digital citizen

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lina Rahm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Popular education; non-formal adult education; computer policy; computer history; educational history; educational imaginaries; digital citizenship; problematizations; genealogy; Folkbildning; datapolitik; utbildningshistoria; datorhistoria; sociotekniska föreställningar; digitalt medborgarskap; problematiseringar; genealogi;

  Sammanfattning : This thesis makes use of a genealogical approach to map out and explainhow and why computers and citizenship have become so closely connected.It examines the historical continuities and disruptions, and the role thatpopular education has played in this interrelation. LÄS MER

 3. 3. Becoming-place (Re)conceptualising friluftsliv in the Swedish physical education and health curriculum

  Detta är en avhandling från Stockholm : Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Jonas Mikaels; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; relational materialism; place; curriculum; friluftsliv; Deleuze; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : This thesis aims to critically examine taken for granted assumptions underpinning friluftsliv and outdoor education as a learning area in the curriculum, and to explore the educational potential of a place-responsive pedagogy. A growing body of critical research in outdoor studies suggest that there has been a discursive shift away from an activity-based personal and social development discourse, in favour of more critical awareness in outdoor education research. LÄS MER

 4. 4. The Spirit of Gnosjö The Grand Narrative and Beyond

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Caroline Wigren; Högskolan i Jönköping.; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This book is about the famous Spirit of Gnosjö, characterising the enterprising and networking culture of a region in southern Sweden. The Spirit is so well-known that it is taken for granted by many as representing profitable businesses that are privately owned, formal and informal cooperation in networks between owner-managers, helpfulness and solidarity between employers and employees, and positive envy among entrepreneurs. LÄS MER

 5. 5. The Making of the Female Entrepreneur A Discourse Analysis of Research Texts on Women’s Entrepreneurship

  Detta är en avhandling från Jönköping : Internationella Handelshögskolan

  Författare :Helene J. Ahl; Högskolan i Jönköping.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Departing from a social constructionist understanding of gender, this thesis examines how the female entrepreneur is constructed in research articles about women’s entrepreneurship. It finds that even if the texts celebrate women’s entrepreneurship, they do it in such a way as to recreate women’s secondary position in society. LÄS MER