Sökning: "Settlement studies"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade orden Settlement studies.

 1. 1. Free to Move Along : On the Urbanisation of Cross-border Mobility Controls - A Case of Roma 'EU migrants' in Malmö, Sweden

  Författare :Maria Persdotter; Listerborn Carina; Kirsten Simonsen; Ryan Powell; Per-Markku Ristilammi; Tatiana Fogelman; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; migration; borders; urban governance; vulnerable EU citizens; eu migrants; squatting; racialisation; homelessness; eu citizenship;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen – som jag valt att ge den svenska titeln Fri att röra sig, förvisad att röra sig: Rörlighetskontrollens urbanisering – Fallet med romska EU-medborgare i Malmö – behandlar den lokala politik som utvecklades i Malmö under åren 2014–2016 i förhållande till närvaron av så kallade utsatta EU-medborgare, och utvecklar ett teoretiskt resonemang om hur exkluderande gränser tar plats och blir till i städer. ”Utsatta EU-medborgare” är ett begrepp som används av svenska myndigheter för att beteckna medborgare från andra EU länder som vistas i Sverige utan en fast uppehållsrätt och som befinner sig i situationer präglade av extrem fattigdom och marginalisering. LÄS MER

 2. 2. Bosättning och resursutnyttjande : miljöarkeologiska studier av boplatser med härdar från perioden 600-1900 e. Kr inom skogssamiskt område

  Författare :Nina Karlsson; Roger Engelmark; Peter Sköld; Björnar Olsen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; environmental archaeology; soil chemical analysis; pollen analysis; hearths; dwelling sites; Forest Sami; settlement; subsistence; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis focuses on dwelling sites with hearths dating from the period 600-1900 AD, located in the coniferous forest areas of Northern Sweden. The term dwelling sites with hearths refers to sites where stone-lined hearths occur. LÄS MER

 3. 3. In the Shadow of Settlement : Multiple Rebel Groups and Precarious Peace

  Författare :Desirée Nilsson; Mats Hammarström; Magnus Öberg; Erik Melander; Virginia Page Fortna; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Peace and conflict research; peace agreement; civil war; conflict resolution; rebel group; negotiated settlement; bargaining; conflict termination; durable peace; internal conflict; duration analysis; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : How can durable peace be achieved in the wake of a civil war settlement? Previous quantitative research on this topic has, so far, mainly focused on two parties – the government and the opposition – thereby failing to consider the complexity that may arise in conflicts where the rebel side involves several groups. This dissertation addresses this gap in the study of durable peace. LÄS MER

 4. 4. Arkeologiska undersökningar på Lovö : D. 4. : Bebyggelsearkeologisk analys

  Författare :Bo Petré; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Cereal husbandry and settlement : Expanding archaeobotanical perspectives on the southern Scandinavian Iron Age

  Författare :Radoslaw Grabowski; Karin Viklund; Hans Peter Stika; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cereal cultivation; iron age; southern Scandinavia; archaeobotany; settlement archaeology; environmental archaeology; miljöarkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The here presented PhD project explores the phenomenon of cereal cultivation during the Iron Age (c. 500 BC – AD 1100) in southern Scandinavia. The main body of the thesis consists of four articles. LÄS MER