Sökning: "Bebyggelseforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Bebyggelseforskning.

 1. 1. Bohuslänska gårdar som form och funktion : en fördjupad analys

  Författare :Helene Carlsson; Magnus Rönn; Ulrich Lange; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Social City : Middle-way approaches to housing and sub-urban golvernmentality in southern Stockholm, 1900-1945

  Författare :Mats Deland; Ulf Jonsson; Mats Franzén; Clemens Zimmermann; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Stockholm; governmentality; Foucault; land holding; leaseholding; site leasehold rights; municipal administration; housing; urban history; suburban; town planning; city planning; urban order; local press; voluntary societies; gender; disciplinary; philanthropy; Enskede; Brännkyrka; Söderort; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the period bridging the era of extreme housing shortages in Stockholm on the eve of industrialisation and the much admired programmes of housing provision that followed after the second world war, when Stockholm district Vällingby became an example for underground railway-serviced ”new towns”. It is argued that important changes were made in the housing and town planning policy in Stockholm in this period that paved the way for the successful ensuing period. LÄS MER

 3. 3. Environmental Research as a Tool for Change : Theoretical and methodological implications from two case studies producing knowledge for environmentally sustainable housing

  Författare :Susanna Elfors; Örjan Svane; Per G. Berg; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Action Research; housing; environmental sustainability; Situation of Opportunity; Tragedy of the Commons; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : The theme of this thesis is environmental research as a tool for change. In the first part of the thesis a “Situation of Opportunity” is studied, i.e. a situation when the opportunities to reduce negative environmental impacts are larger than usual. LÄS MER

 4. 4. Studier i Umeå stads byggnadshistoria : från 1621 till omkring 1895

  Författare :Karin Eriksson; Sten Karling; Folke Nordström; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hållbar energianvändning i svensk stadsplanering : Från visioner till uppföljning av Hammarby Sjöstad och Västra Hamnen

  Författare :Anna Green; Kajsa Ellegård; Jonas Anshelm; Annika von Schelée; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Samhällsplanering; fysiskplanering; stadsbyggnad; förnybar energi; solfångare; solceller; energisnålt boende; lågenergihus; ekologiskt byggande; Hammarby Sjöstad; Västra Hamnen; Settlement studies; Bebyggelseforskning;

  Sammanfattning : Planeringsprocessen av två svenska stadsbyggnadsprojekt, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö, med mål att nå hållbar energianvändning (förnybar energi och energisnåla hus), analyseras från vision till uppföljning. En ambition i bägge stadsdelarna var att bli internationella exempel på miljöanpassat byggande och boende, med ny teknik och förändring av de boendes beteende som strategier för att nå målen. LÄS MER