Sökning: "town planning"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden town planning.

 1. 1. The evolution of Town Planning Ideas, Plans and their Implementation in Kampala City 1903-2004

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fredrick Omolo-Okalebo; KTH.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; planning; planning ideas; implementation; colonial; postcolonial;

  Sammanfattning : Through a descriptive and exploratory approach, and by review and deduction of archival and documentary resources, supplemented by empirical evidence from case studies, this thesis traces, analyses and describes the historic trajectory of planning events in Kampala City, Uganda, since the inception of modern town planning in 1903, and runs through the various planning episodes of 1912, 1919, 1930, 1951, 1972 and 1994. The planning ideas at interplay in each planning period and their expression in planning schemes vis-à-vis spatial outcomes form the major focus. LÄS MER

 2. 2. Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates. Studies in Fez and Colombo

  Detta är en avhandling från Housing development & management

  Författare :Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; marklära; geomorfologi; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Urban planning; Urban design; Urban climate; Tropical areas; Thermal comfort; Sri Lanka; Planning regulations; Morocco; Microclimates; Land-use; Fez; Humid tropics; Colombo; Developing countries; Climatic design; Climate; Arid zones; Built environment; Physical planning; kartografi; klimatologi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I många utvecklingsländer i tropiska klimat leder den snabba urbaniseringen till många problem, bl a försämrad termisk komfort i utemiljön. Detta har negativa följder för människors hälsa och välbefinnande och påverkar sociala och kommersiella aktiviteter utomhus negativt. LÄS MER

 3. 3. Den sociala differentieringens retorik och gestaltning Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i Stockholm från 1900-talets mitt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Christian Björk; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish welfare state; Stockholm; Functionalism; Suburban planning; City planning; Urban Policy; Differentiation; Segregation; Spatial separation; Housing planning; Interior decoration; Upper middle-class; Private sphere; Public sphere; Gender coded rooms; Consumption; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : In this thesis, I analys suburb- and housing planning and interior decoration carried out primarily in Stockholm between the 1930s and the 1950s. Functionalism, the overall concept of the period, has perhaps been interpreted in terms of ideological concepts, interpreted as "democratic" and as a progressive dividing line between the past and the future. LÄS MER

 4. 4. Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania"

  Detta är en avhandling från Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Maria Hellström Reimer; Maria Hellström; Sveriges lantbruksuniversitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; activism; planning; urbanism; aesthetics;

  Sammanfattning : Studien avhandlar urbana förändrings- och estetiseringsprocesser med utgångspunkt i den själv-organiserande Fristaden Christiania i Köpenhamn. Arbetshypotesen är den att ett uppmärksammande av expressiva, aktivistiska urbana representationsformer kan leda till en annan förståelse av rumslig gestaltning än den som nu dominerar planeringsfältet. LÄS MER

 5. 5. Bilsamhället : Ideologi, expertis och regelskapande i efterkrigstidens Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia förlag

  Författare :Per Lundin; KTH.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; congestion; history; history of science; history of technology; expertise; housing; ideology; motoring; planning; road accidents; rule-making; Sweden; 20th century; urban history; urban planning; urban renewal; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Teknikhistoria;

  Sammanfattning : During the 1950s the number of cars in Sweden increased almost fivefold and the country attained the highest level of car ownership per capita in Europe. The rise and establishment of mass motoring was dramatically illustrated by the violent encounter between the car and the city. LÄS MER