Sökning: "Enskede"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Enskede.

 1. 1. The Social City Middle-way approaches to housing and sub-urban golvernmentality in southern Stockholm, 1900-1945

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Mats Deland; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Settlement studies; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Bebyggelseforskning; Stockholm; governmentality; Foucault; land holding; leaseholding; site leasehold rights; municipal administration; housing; urban history; suburban; town planning; city planning; urban order; local press; voluntary societies; gender; disciplinary; philanthropy; Enskede; Brännkyrka; Söderort;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the period bridging the era of extreme housing shortages in Stockholm on the eve of industrialisation and the much admired programmes of housing provision that followed after the second world war, when Stockholm district Vällingby became an example for underground railway-serviced ”new towns”. It is argued that important changes were made in the housing and town planning policy in Stockholm in this period that paved the way for the successful ensuing period. LÄS MER

 2. 2. Frida Kahlos bildspråk – ansikte, kropp & landskap: Representation av nationell identitet (talbok svenska CD-R 29 tim., 14 min.)

  Detta är en avhandling från Enskede : TPB

  Författare :Eva Zetterman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER