Sökning: "the eye of the discourse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden the eye of the discourse.

 1. 1. Det sociala livets drama och dess manus : diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Författare :Siv Fahlgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 2. 2. The Hermetic Piety of the Mind : A Semiotic and Cognitive Study of the Discourse of Hermes Trismegistos

  Författare :J. Peter Södergård; Anders Hultgård; Jörgen Podemann Sörensen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of religions; Religionshistoria; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : The present work explores how the concept mind is used in the discourse of Hermes Trismegistos for the bringing forth of a Hermetic piety of mind, which culminates in mystical vision and in the divinization of the initiand. In focus are some constitutive elements of a religious discourse stemming from Hellenistic and Roman Egypt, and which has survived largely in the form of spiritually instructive dialogues, written in the name of Hermes Trismegistos or in the names of those associated with him. LÄS MER

 3. 3. I marknadens öga : Barn och visuell konsumtion

  Författare :Johanna Sjöberg; Bengt Sandin; Anna Sparrman; Karin Ekström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Children; childity; advertising; visual culture; visual consumption; critical discourse analysis; consumer society; Barn; barnighet; reklam; visuell kultur; visuell konsumtion; konsumtionssamhälle; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Barn är konsumenter, får reklam riktad till sig och syns i reklam. Men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov till diskussion, såväl i som utanför akademin. LÄS MER

 4. 4. Mellan akademi och lärarprofession : integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten

  Författare :Anders Råde; Ulrika Haake; Kent Löfgren; Martin Stigmar; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Academic trend; higher education; horizontal discourse; practice trend; vertical discourse; Education; pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study the relationship between the overall academic and profession-oriented goals for the degree project in Swedish teacher education. The methodology includes analyses of 26 syllabi, reviews of 33 scientific papers, interviews with 24 supervisors and analyses of 84 published degree projects. LÄS MER

 5. 5. Picture Viewing and Picture Description: Two Windows on the Mind

  Författare :Jana Holsanova; Kognitionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; discourse hierarchy; picture description; vision; picture viewing; information flow; discourse segmentation; discourse analysis; coherence; semantics; spatial and temporal relations; cognitive science; linguistics; cognitive linguistics; psycholinguistics; speech; cognition; multimodal communication; mental processes; eye movement protocol; focus of attention; spoken language protocol; information processing; scene perception; areas of interest;

  Sammanfattning : In this thesis, I connect two disciplines, linguistics and vision research, and combine two methods, spoken language protocols and eye movement protocols, in order to cast light on the underlying cognitive processes. In a series of studies, I investigate the processual aspects of picture viewing and picture description. LÄS MER