Sökning: "discursive manuscripts"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden discursive manuscripts.

 1. 1. Det sociala livets drama och dess manus diskursanalys, kön och sociala avvikelser

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Siv Fahlgren; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Diskursanalys; könsteori; sociala avvikelser; Discourse analysis; women studies; gender theory; gender; sex; social aberrations; social work; naturalisation; the eye of the discourse; discursive manuscripts; social drama; the discourse of child care; the discourse of normality; the discourse of acculturation; the discourse of public access; the discourse of the good will; the discourse of the linear time; the discourse of the mother; mothering;

  Sammanfattning : We are the eyes of our discourses. This is the point of departure. The disourses make us see, think, talk, act. be and move in certain ways. LÄS MER

 2. 2. Med kroppen som insats Diskursiva spänningsfält i biologiundervisningen på högstadiet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Auli Arvola Orlander; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; human body; basic facts; reproduction; values; meaning making; situated acts; bodily experiences; transactional bodies; gender; masculinity; femininity; images; relational; inclusion; exclusion; displacement; tension; embodiment; discourse; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Science Education; naturvetenskapsämnenas didaktik;

  Sammanfattning : This thesis takes its departure in 15-year-old students’ learning about the human body. During a semester I followed most of the sciences taught in one class of grade 9 students. LÄS MER