Sökning: "road transport informatics"

Hittade 1 avhandling innehållade orden road transport informatics.

  1. 1. Prometheus at the wheel : Representations of road transport informatics

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Oskar Juhlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnography; engineering; representational practice; testing; technical demonstration; constructivism; road transport informatics; intelligent transportation systems; situated practice; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The dissertation deals with the challenge of developing information technology for road transport, a field often referred to as Road Transport Informatics. Oskar Juhlin studies in particular how engineers cope with the contingent and social aspects of the design process and of road use. LÄS MER