Sökning: "language learning processes"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden language learning processes.

 1. 1. Writing in a third language a study of upper secondary students’ texts, writing processes and metacognition

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Yvonne Knospe; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; foreign language learning; second language acquisition; third language learning; writing in a foreign language; learning to write; metacognition; keystroke logging; text quality; German; upper secondary school; language teaching and learning; språkdidaktik; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Learning an additional foreign language (usually referred to as a third language, L3) after English (L2) in formal settings seems to remain relatively unsuccessful in the European context (European Commission 2012), despite the reported advantages from extensive language learning experiences. Against this background the present thesis explores the potential benefits of a teaching approach focused on writing strategies and metacognitive reflections for L3 writing. LÄS MER

 2. 2. Science Enacted in Everyday Life: Studies of On-line and Classroom Practice

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Miranda Rocksén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; science literacy; public engagement with science; science language; genre; learning; on-line communication; classroom research;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the field of science education with two studies investigating science literacy in its practice in everyday life. The approach embrace a view on science learning as embedded in the context of situation, resulting in the study of two practices: on-line communication and science classroom. LÄS MER

 3. 3. Developing and Evaluating Language Tools for Writers and Learners of Swedish

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Ola Knutsson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; interactive learning systems; error; feedback; human-computer interaction; grammar checking; grammaticality judgments; parsing; second language learning; Swedish; evaluation; user studies; language technology; computer assisted language learning; writing; language tools; interaktiva lärsystem; fel; återkoppling; grammatikkontroll; språkverktyg; människa-datorinteraktion; skrivande; andraspråksinlärning; grammatikalitetsbedömning; parsning; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Language technology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Språkteknologi;

  Sammanfattning : Skrivande och skrivet språk är idag en viktig del av många människors liv, i datorns ordbehandlare, i e-postprogram och i chattkanaler på Internet. Skrivet språk har blivit mer eller mindre en förutsättning för människors dagliga kommunikation. Denna utveckling av samhället leder till ökade behov av att på olika sätt hantera text. LÄS MER

 4. 4. Language learning and technology. Student activities in web-based environments

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Linda Bradley; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; language learning; web-based technology; learning activites; student integration; peer reviewing; cultural exchange;

  Sammanfattning : The impact of the web as a communicative arena, based on the use of social software, has changed conditions for communication on all levels of society; privately, at work and in education. This has opened up for multicultural communication, frequently with English as the lingua franca. LÄS MER

 5. 5. The language learning infant: Effects of speech input, vocal output, and feedback

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Lisa Gustavsson; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; human; language; language acquisition; perception; production; humanoid; development; model; embodied system; speech signal processing; vocal tract morphology; acoustic; speech input; information processing; scaling; interaction; growth; infant; imitation; feedback; perceptual salience; modeling; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Phonetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Fonetik; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : This thesis studies the characteristics of the acoustic signal in speech, especially in speech directed to infants and in infant vocal development, to gain insight on essential aspects of speech processing, speech production and communicative interaction in early language acquisition. Three sets of experimental studies are presented in this thesis. LÄS MER