Sökning: "Anna Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Anna Danielsson.

 1. 1. The gendered doing of physics a conceptual framework and its application for exploring undergraduate physics students' identity formation in relation to laboratory work

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Physics, Uppsala University

  Författare :Anna Danielsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Physics Other physics; NATURVETENSKAP Fysik Övrig fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 3. 3. Intrinsic radiosensitivity and molecular targets for tumour radiosensitization of head and neck cancer. With special reference to chromosomal instability and pentoxifylline

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; radiosensitivity; clonogenic survival; radio-sensitizer; chromosomal instability; cell cycle regulation; G2 checkpoint; pentoxifylline;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On the Power of Informal Economies and the Informal Economies of Power : Rethinking Informality, Resilience and Violence in Kosovo

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Danielsson; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Informal economy; Informality; International organisations; Power; Policy production; Violence; Symbolic violence; Pierre Bourdieu; Consent; Domination; Practices; Kosovo; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the concept of “economic informality” has served as focal point for a comprehensive scholarly thinking and the development of policy initiatives enhanced by international organisations. Yet, informality displays a puzzling resilience. LÄS MER

 5. 5. Studies on energy expenditure in walking after stroke

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Anna Danielsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cerebrovascular accident; Energy expenditure; Rehabilitation; Walking;

  Sammanfattning : After stroke, altered movement pattern involves low walking speed and increased energy cost as compared to normal. Cardiovascular disease is common in the stroke population. Knowledge about the physiological demands of various training interventions is important for the planning of exercise. LÄS MER