Sökning: "Anna Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Anna Danielsson.

 1. 1. Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan

  Författare :Anna Günther-Hanssen; Anna Danielsson; Kristina Anderssson; Anna Jobér; Bodil Sundberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children’s explorations; emergent science; gendering; new materialism; preschool education; scientific phenomena as playmates; begynnande naturvetenskap; förskola; könande processer; naturvetenskapliga fenomen som lekkamrater; nymaterialism; Curriculum Studies; Didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how scientific phenomena, together with other agents (human and nonhuman) in preschool, participate in and co-create gendering processes as well as children’s emergent scientific explorations. These are seen as mutual processes emerging in the daily doings and routines in preschool. LÄS MER

 2. 2. The gendered doing of physics : a conceptual framework and its application for exploring undergraduate physics students' identity formation in relation to laboratory work

  Författare :Anna Danielsson; Cedric Linder; Minna Salminen-Karlsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Other physics; Övrig fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Författare :Anna Danielsson; Peter Strålfors; Fredrik Nyström; Lena Stensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; Medical cell biology; Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 4. 4. Intrinsic radiosensitivity and molecular targets for tumour radiosensitization of head and neck cancer. With special reference to chromosomal instability and pentoxifylline

  Författare :Anna Danielsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :radiosensitivity; clonogenic survival; radio-sensitizer; chromosomal instability; cell cycle regulation; G2 checkpoint; pentoxifylline;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. On the Power of Informal Economies and the Informal Economies of Power : Rethinking Informality, Resilience and Violence in Kosovo

  Författare :Anna Danielsson; Joakim Ekman; Stefano Guzzini; Vivienne Jabri; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Informal economy; Informality; International organisations; Power; Policy production; Violence; Symbolic violence; Pierre Bourdieu; Consent; Domination; Practices; Kosovo; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the 1970s, the concept of “economic informality” has served as focal point for a comprehensive scholarly thinking and the development of policy initiatives enhanced by international organisations. Yet, informality displays a puzzling resilience. LÄS MER