Sökning: "insulin signalling"

Visar resultat 1 - 5 av 107 avhandlingar innehållade orden insulin signalling.

 1. 1. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 2. 2. Glucose and lipid metabolism in insulin resistance an experimental study in fat cells

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Jonas Burén; Umeå universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Public health; adipocyte; insulin resistance; type 2 diabetes; insulin signalling; glucose uptake; insulin; glucose; dexamethasone; insulin receptor substrate; protein kinase B; GLUT4; lipoprotein lipase; Folkhälsomedicin; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden; medicin; Medicine;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is usually caused by a combination of pancreatic β-cell failure and insulin resistance in target tissues like liver, muscle and fat. Insulin resistance is characterised by an impaired effect of insulin to reduce hepatic glucose production and to promote glucose uptake in peripheral tissues. LÄS MER

 3. 3. Insulin Signalling and Regulation of Protein Kinase B in Adipocytes

  Detta är en avhandling från Olga Göransson

  Författare :Olga Göransson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; secreting systems; Endocrinology; PDK1; PKB; diabetes; insulin; adipocyte;

  Sammanfattning : Insulin resistance is a hallmark of type 2 diabetes, an increasingly common disorder. The cause of insulin resistance is supposedly failures in the processes used by insulin to signal to the interior of its target cells. These failing steps are still unknown, most probably because of incomplete knowledge of how the insulin signals are transmitted. LÄS MER

 4. 4. Adipocyte phosphatases and the antilipolytic action of insulin

  Detta är en avhandling från Svante Resjö, BMC, C11, SE-221 84 LUND, SWEDEN

  Författare :Svante Resjö; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; protein phosphorylation; protein purification; adipose tissue; PP2A; protein phosphatase; PDE3B; phosphodiesterase 3B; Insulin signalling; antilipolysis; Klinisk biologi; Clinical biology; PKB; protein kinase B;

  Sammanfattning : Adipose tissue is the main site of energy storage of the body and an important endocrine organ. Knowledge of the regulation of fat metabolism and the endocrine factors secreted by the adipocyte is crucial for the understanding of diseases such as obesity and diabetes. Insulin is the main antilipolytic hormone. LÄS MER

 5. 5. THE ROLE OF PHOSPHODIESTERASE 3B IN CAMP-MEDIATED REGULATION OF INSULIN SECRETION

  Detta är en avhandling från Medical Faculty, Lund University

  Författare :Helena Jones; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cAMP; PDE3B; exocytosis; insulin; diabetes; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; diabetologi; sekretion; Endokrinologi; diabetology; Endocrinology; secreting systems;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is characterized by various combinations of ?-cell failure and insulin resistance leading to hyperglycemia and glucose intolerance. In order to maintain glucose tolerance in the insulin resistance state, increased insulin secretion is a requirement and it is because of inadequate islet adaptation that glucose intolerance develops in T2DM. LÄS MER