Sökning: "små"

Visar resultat 1 - 5 av 1202 avhandlingar innehållade ordet små.

 1. 1. De små konstruktörerna : flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete

  Författare :Birgitta Fagrell; Lars-Magnus Engström; Thomas Johansson; Gymnastik- och idrottshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn och könsroller; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Innovation i små etablerade företag : ett samspel nära kund och marknad

  Författare :Erika Lind; Anna Rönnbäck Öhrwall; Mattias Axelson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Innovation; små och medelstora företag; Produktinnovation; Product Innovation;

  Sammanfattning : I tider av snabb teknisk utveckling, ändrade marknadsbehov, och allt starkare konkurrens är förmågan till innovation och förnyelse central, inte bara för det enskilda företaget utan för samhället i stort. För små företag är innovation särskilt viktigt eftersom begränsade resurser gör det svårt att konkurrera med andra medel. LÄS MER

 3. 3. Små barns sociala utveckling : kritisk granskning av forskning : rapport till Familjestödsutredningen

  Författare :Lars Jalmert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Familjestödsutredningen; Spädbarnspsykologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Små lån, fattiga vänner : Om betydelsen av symboliskt och socialt kapital för mikrofinansanvändare i tre kenyanska organisationer, 2002-2006

  Författare :Emilia Liljefrost; Ylva Hasselberg; Ulf Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :microfinance; poverty reduction; categorizing the poor; international discourse; Kenya; symbolic capital; social capital; habitus; taste; trust; norms; Christianity; social belonging; entrepreneurship; Kenya; fattigdomsbekämpning; finansiella tjänster; mikrokrediter; mikrofinans; socialt kapital; symboliskt kapital; smak; habitus; sociala sammanhang; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how poor people are viewed on an international policy level and what role the social context has for microfinance users. The study uses research methods such as text analysis, interviews and observations. LÄS MER

 5. 5. De små medlens betydelse : Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i offentlig förvaltning

  Författare :Christofer Lindgren; Maritta Soininen; Göran Sundström; Erik Hysing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; governance; sensemaking; sensegiving; public administration; steering; cross-cutting policies; offentlig förvaltning; governance; styrning; tjänstemän; sensemaking; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Some policy work within public administrations these days seems to rely heavily on individual officials’ efforts to make sense of new policy proposals and practices to other groups in their organizations. This is the case especially with local work on cross-cutting issues such as gender and equal treatment policies, children’s rights issues, sustainability and climate policies etc. LÄS MER