Sökning: "Borrelia afzelii"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Borrelia afzelii.

 1. 1. Borrelia channel-forming proteins structure and function

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Ignas Bunikis; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Borrelia; Lume disease; relapsing fever; BesC; drug efflux; DipA; P66; porins; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; molekylärbiologi; Molecular Biology;

  Sammanfattning : Borrelia is a Gram-negative, corkscrew-shaped bacterium transmitted by infected ticks or lice. Borreliae are subdivided into pathogens of two diseases: Lyme disease, caused mainly by B. burgdorferi, B. afzelii and B. LÄS MER

 2. 2. Role of birds in the biology of Lyme disease Borrelia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Åsa Gylfe; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lyme disease; birds; Borrelia; I. uriae; infection reactivation; stress; bipolar distribution; transequatorial transport;

  Sammanfattning : Lyme disease is a tick-transmitted illness caused by Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), a group of spirochetes with at least three human pathogenic species, B. burgdorferi sensu stricto, B. LÄS MER

 3. 3. Erythema Migrans in Primary Health Care

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Louise Bennet; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; primary health care; ticks; gender; climate; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; serology; Immunology; serologi; Immunologi; transplantation; Infections; Infektioner; General practice; medicinsk utbildning; medical training; Allmän medicinsk utövning; Lyme borreliosis; erythema migrans; incidence; Borrelia afzelii; Borrelia garinii;

  Sammanfattning : Lyme borreliosis (LB) is the most common vector-borne disease in the northern hemisphere, and southern Sweden is a highly endemic area. In over 70% of the cases, LB is represented by the non-disseminated cutaneous form erythema migrans (EM). LÄS MER

 4. 4. Biology of Borrelia garinii Spirochetes

  Detta är en avhandling från Umeå : Molekylärbiologi (Medicinska fakulteten)

  Författare :Pär Comstedt; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Borrelia garinii; Lyme borreliosis; birds; migration; reservoir host; complement; Ixodes ricinus; Europe; Asia; infection cycle; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi;

  Sammanfattning : Lyme borreliosis is a tick-transmitted infectious disease. The causative agents are spiral-shaped bacteria and the most common sign of infection is a skin rash at the site of the tick bite. LÄS MER

 5. 5. MHC polymorphism and host-pathogen interactions: The case of Borrelia in its reservoir host, the bank vole Myodes glareolus

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Kristin Scherman; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Host-pathogen interaction; Negative frequency dependent selection; Myodes glareolus; Borrelia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I mitt doktorandprojekt har jag studerat den fästingspridda bakterien Borrelia och dess värddjur skogssork. Det övergripande syftet har varit att kartlägga den genetiska variationen i den delen av immunförsvaret som tar hand om bakterieinfektioner, som till exempel borrelia. LÄS MER