Sökning: "cerebral visual impairment"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden cerebral visual impairment.

 1. 1. On visual impairment in Swedish children

  Detta är en avhandling från Department of Ophthalmology, Lund University

  Författare :Jonas Blohmé; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ophtalmology; Sweden; sociology; mortality; outcome; epidemiology; registration; childhood blindness; Visual impairment; children; Oftalmologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I världen beräknas det finnas cirka 38 miljoner blinda människor enligt Värdshälsoorganisationen (WHO). Av dessa är 1,5 miljon barn under 16 år. LÄS MER

 2. 2. Reading acquisition in pupils with visual impairments in mainstream education

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Kerstin Fellenius; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pupils; visual impairment; reading acquisition; reading environment; braille display; cerebral visual impairment; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is based on five empirical studies of pupils with visual impairments, their reading ability and processes of reading acquisition within the framework of mainstream education in comprehensive schools. The aim of the thesis is to increase our understanding and knowledge of reading acquisition in pupils with visual impairments in mainstream education. LÄS MER

 3. 3. On the identification of visual defects in children in general and prematurely born children in particular

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Anna-Lena Hård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; preschool vision screening; referral criteria; children; vision; preterm; cerebral visual impairment; visual perception; ocular fundus morphology;

  Sammanfattning : Aims: Papers I & II: To evaluate the consequences of changes in the criteria for referral to an eye clinic following general pre-school vision screening. According to the former criteria all 4 year old children in the Göteborg area, with visual acuity (VA) <0.8 in either eye, were referred. Since 1992, children with slightly reduced vision (0. LÄS MER

 4. 4. Children with visual disorders : cognitive development, developmental disorders and consequences for treatment and counselling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Ulla Ek; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; visually impaired; children; development; developmental disorders; assessment; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The causes of visual impairment and blindness has changed over the years, in Sweden and in other industrialised countries, giving rise to a new population of visually impaired children. Damages to the posterior visual pathway and the brain are now common causes of visual impairment. LÄS MER

 5. 5. Measurements of Function in Children with Cerebral Palsy

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Eva Nordmark; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; kinesitherapy; Physical medicine; epidemiology; function; Cerebral palsy; measurement; children; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cerebral pares (CP) drabbar drygt 2 barn per 1000 födda och är den vanligaste orsaken till rörelsehinder hos barn och ungdomar. På latin betyder CP "förlamning från hjärnan" och är ett samlingsnamn för ett följdtillstånd efter en skada i den omogna hjärnan under dess utveckling från fosterstadiet t o m 2-års ålder. LÄS MER