Sökning: "1810"

Visar resultat 1 - 5 av 412 avhandlingar innehållade ordet 1810.

 1. 1. Oratiunculæ quibus in disputatione medica inaugurali præsidi Petro Afzelio ... et respondenti Benedicto Kjellander ... valedixit extraord. opponens Jonas Kjellander... die 4 junii 1810

  Författare :Jonas Kjellander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Försök till en afhandling om benen i menniskokroppen ... utgifvet af Henr. Wilh. Romanson ... och Carl Ad. Opphoff af Stockholms nation på audit. nosoc. d. 12 junii kl 3. e. m. 1810, VIII st

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; Carl Ad. Opphoff; Henrik Wilhelm Romanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försök till en afhandling om benen i menniskokroppen ... utgifvet af Henr. Wilh. Romanson ... och Carl Roland Martin af Stockholms nation på audit. nosoc. d. 12 junii kl 10. f. m. 1810, VII st

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; Roland Martin; Henrik Wilhelm Romanson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Academisk afhandling om penningar och mynt hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Daniel Myreen ... till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d. 7 junii 1810. på vanlig tid f. och e. middagen., Del 1

  Författare :Lars Georg Rabenius; Daniel Myréen; Lars Georg Rabenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Academisk afhandling om ägodelningar hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Carl Johan Haggren ph. mag. Palmbergisk stipendiat, af Söderm. och Ner. nation till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d. 5 junii 1810. på vanlig tid f. och e. middagen., Del 1

  Författare :Lars Georg Rabenius; Carl Johan Haggren; Lars Georg Rabenius; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER