Sökning: "1810"

Visar resultat 1 - 5 av 388 avhandlingar innehållade ordet 1810.

 1. 1. Oratiunculæ quibus in disputatione medica inaugurali præsidi Petro Afzelio ... et respondenti Benedicto Kjellander ... valedixit extraord. opponens Jonas Kjellander... die 4 junii 1810

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Jonas Kjellander; [1810]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Försök till en afhandling om benen i menniskokroppen ... utgifvet af Henr. Wilh. Romanson ... och Carl Ad. Opphoff af Stockholms nation på audit. nosoc. d. 12 junii kl 3. e. m. 1810, VIII st

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Joh. Fr. Edman, Kongl. Acad. Boktr

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; Carl Ad. Opphoff; Henrik Wilhelm Romanson; [1810]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försök till en afhandling om benen i menniskokroppen ... utgifvet af Henr. Wilh. Romanson ... och Carl Roland Martin af Stockholms nation på audit. nosoc. d. 12 junii kl 10. f. m. 1810, VII st

  Detta är en avhandling från Upsala, Tryckt hos Joh. Fr. Edman, Kongl. Acad. Boktr

  Författare :Henrik Wilhelm Romanson; Roland Martin; Henrik Wilhelm Romanson; [1810]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Academisk afhandling om penningar och mynt hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Daniel Myreen ... till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d. 7 junii 1810. på vanlig tid f. och e. middagen., Del 1

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Fr. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Lars Georg Rabenius; Daniel Myréen; Lars Georg Rabenius; [1810]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Academisk afhandling om ägodelningar hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Carl Johan Haggren ph. mag. Palmbergisk stipendiat, af Söderm. och Ner. nation till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d. 5 junii 1810. på vanlig tid f. och e. middagen., Del 1

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Fr. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Lars Georg Rabenius; Carl Johan Haggren; Lars Georg Rabenius; [1810]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER