Sökning: "1810"

Visar resultat 1 - 5 av 263 avhandlingar innehållade ordet 1810.

 1. 1. Oratiunculæ quibus in disputatione medica inaugurali præsidi Petro Afzelio ... et respondenti Benedicto Kjellander ... valedixit extraord. opponens Jonas Kjellander... die 4 junii 1810

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Jonas Kjellander; Uppsala universitet.; [1810]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Academisk afhandling om penningar och mynt hvaraf första delen med juridiska facultetens i Upsala samtycke under inseende af Lars Georg Rabenius ... för doctors-graden framställes af Daniel Myreen ... till offentelig granskning å Gustavianska lärosalen d. 7 junii 1810. på vanlig tid f. och e. middagen., Del 1

  Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Johan Fr. Edman, kongl. acad. boktr

  Författare :Lars Georg Rabenius; Uppsala universitet.; [1810]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De rosis Svecanis tentamen decimum, quod cons. exp. Fac. Med. Ups. proponunt Adamus Afzelius, ... et Petrus Hemm. Odhner, Vestrogothus. in audit. Gustaviano, die XII Dec. MDCCCX

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, litteris typographorum Stenhammar et Palmblad

  Författare :Adam Afzelius; Uppsala universitet.; [1810]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Roses; Roses; Växter; Sverige; Rosor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. De rosis Svecanis tentamen nonum, quod cons. exp. Fac. Med. Ups. proponunt Adamus Afzelius, ... et Nicol. Olav. Schagerström, Roslagus. in audit. Gustaviano, die XXVI Maji MDCCCX

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Adam Afzelius; Uppsala universitet.; [1810]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Roses; Roses; Växter; Sverige; Rosor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De typho nervoso in classe Svecana per autumnum anni MDCCCVIII observato, venia exp. Fac. Medicæ Upsal. præside Petro Afzelio ... pro gradu medico disserit auctor Nicolaus Åkerman ... Sudermannus, in audit. Gust. die XII Junii MDCCCX

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, typis Edmannianis

  Författare :Pehr von Afzelius; Uppsala universitet.; [1810]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diseases; Communicable diseases; Infection; Infektionssjukdomar; Tyfoidfeber;

  Sammanfattning : .... LÄS MER