Sökning: "hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade ordet hemmet.

 1. 1. Hemmet och världen : rumsliga perspektiv på medieanvändning

  Författare :Magnus Andersson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :Mediekonsumtion; mediering; mediekultur; plats och rum; vardagsliv; identitet; globalisering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det fosterländska hemmet : egnahemspolitik, småbruk och hemideologi kring sekelskiftet 1900

  Författare :Nils Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Egnahemsrörelsen; Jordbrukspolitik; Småbruk; Socialpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Olika miljöers tillgänglighet för barn med rörelsehinder : hemmet, skolan, lekplatser

  Författare :Maria Prellwitz; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Arbetsvetenskap; Human Work Science; Occupational therapy; Arbetsterapi;

  Sammanfattning : The general aim of this licentiate thesis was to explore the accessibility to different environments for children with restricted mobility, from the children's own point of view. The environments explored were the home, the school and playgrounds. LÄS MER

 4. 4. Fången och fri : 1880-talets kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet

  Författare :Eva Heggestad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Det moderna genombottet; 1880-talet; kvinnliga författare; hemmet; yrkeslivet; konstnärskapet; The modern breakthrough; women s literature; female writers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hemmet som ethos:en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

  Författare :Yvonne Hilli; Katie Eriksson; Dahly Matilainen; Henry Cöster; []
  Nyckelord :Caring Science; history of ideas; home; caring; hermeneutics; Vårdvetenskap; idéhistoria; hemmet; vårdande; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER