Sökning: "Monica Lidbeck"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Monica Lidbeck.

 1. 1. Psychological perspectives on parents' division of parental leave

  Författare :Monica Lidbeck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :parental leave; family life; fathers; mothers; parenting; paternal involvement; parenting stress; Sweden;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen utforskar psykologiska aspekter av föräldrars fördelning av föräldraledigheten. Hur beskriver föräldrar erfarenheter av att dela lika på föräldraledigheten? Hur påverkas föräldrar psykologiskt, i termer av upplevd stress, av hur föräldraledigheten fördelas? I Sverige ger föräldraförsäkringen föräldrar lika rätt att vara hemma med barnet. LÄS MER

 2. 2. Sharing & Caring. Division of parental leave from a psychological perspective

  Författare :Monica Lidbeck; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :parental leave; coparenting; couple relationship; equality; family life; father involvement; parenting; parenting stress; work-family balance;

  Sammanfattning : Parents’ preconditions for early parenting vary depending on social and cultural contexts. This thesis provides a psychological perspective on parenting and family life within the context of parental leave in Sweden, framed by Bronfenbrenner’s bioecological theory of human development. LÄS MER