Sökning: "Adorno"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Adorno.

 1. 1. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter Dissertation in Comparative Literature: Adorno, Deleuze and the Possibilities of Literature

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Anders Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity

  Detta är en avhandling från Carl Cassegård, Stjärng.15, 234 31 Lomma

  Författare :Carl Cassegård; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kawabata Yasunari; Murakami Haruki; Japanese studies; literature; Adorno; Benjamin; modernity; critical theory; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker ”chock-modernitet” och ”naturaliserad modernitet” som två sätt att varsebli det moderna. Med natur avses en omgivning som tas för given och i vilken förändring sker inom ramarna för det kända och etablerade. Chocken stör eller bryter ner denna ordning. LÄS MER

 4. 4. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 5. 5. Between Colonialism and Nationalism : Art, History, and Politics in James Joyce’s Ulysses

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Irina Rasmussen Goloubeva; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; James Joyce; aesthetics; modernism; negativity; the modernist Sublime; modernity; liberalism; colonialism; nationalism; dialectical criticism; Hegel; Adorno; Rose; Jameson; Žižek; Engelska;

  Sammanfattning : Through a thorough analysis of all eighteen episodes of Ulysses, this study advances a dialectical reading of Ireland’s pre-revolutionary imagination as it unfolds in James Joyce’s novel. By tracing Joyce’s engagements with British colonialism, national romanticism and the Celtic Revival, this study views Joyce’s modernist project as a comprehensive literary response to Ireland’s changing aesthetic sensibilities, political fortunes, and social concerns. LÄS MER