Sökning: "Adorno"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Adorno.

 1. 1. Avhandling i litteraturvetenskap : Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta Produktion

  Författare :Anders Johansson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; form; material; estetisk erfarenhet; sanning; virtualitet; Sju tre; Pippi Långstrump; Theodor W Adorno; Gilles Deleuze; Jorge Luis Borges; Vilhelm Ekelund; Lars Norén; Astrid Lindgren; Bruce Springsteen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter Dissertation in Comparative Literature: Adorno, Deleuze and the Possibilities of Literature

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Anders Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Shock and Naturalization - An Inquiry into the Perception of Modernity

  Detta är en avhandling från Carl Cassegård, Stjärng.15, 234 31 Lomma

  Författare :Carl Cassegård; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kawabata Yasunari; Murakami Haruki; Japanese studies; literature; Adorno; Benjamin; modernity; critical theory; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : In sociology shock is often seen as emblematic of modernity. However, while Benjamin and Simmel famously portray the big city crowd - and by extension modernity itself - as an arena of shock, shock sensations are notable for their absence in depictions of the crowd as well as of modernity as a whole in much contemporary literature. LÄS MER

 4. 4. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 5. 5. Between Colonialism and Nationalism : Art, History, and Politics in James Joyce’s Ulysses

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Irina Rasmussen Goloubeva; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :English language; James Joyce; aesthetics; modernism; negativity; the modernist Sublime; modernity; liberalism; colonialism; nationalism; dialectical criticism; Hegel; Adorno; Rose; Jameson; Žižek; Engelska;

  Sammanfattning : Through a thorough analysis of all eighteen episodes of Ulysses, this study advances a dialectical reading of Ireland’s pre-revolutionary imagination as it unfolds in James Joyce’s novel. By tracing Joyce’s engagements with British colonialism, national romanticism and the Celtic Revival, this study views Joyce’s modernist project as a comprehensive literary response to Ireland’s changing aesthetic sensibilities, political fortunes, and social concerns. LÄS MER