Sökning: "kväkarna"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet kväkarna.

 1. 1. Nationalism i fredens tjänst : Svenska skolornas fredsförening, fredsfostran och historieundervisning 1919-1939

  Författare :Ingela Nilsson; Daniel Lindmark; Carina Rönnqvist; Irene Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nationalism; pacifism; internationalism; patriotic pacifism; peace and war; peace education; ideological hegemony; gender; manliness masculinity; collective identity; history education; the Interwar era; history textbook revision; nationalism; pacifism; internationalism; patriotisk pacifism; krig och fred; fredsfostran; ideologisk hegemoni; genus; manlighet maskulinitet; kollektiv identitet; historieundervisning; mellankrigstiden; historieläroboksrevisioner; Matilda Widegren; Greta Stendahl; Herman Söderbergh; Elisabet Eurén; Theodor Blomqvist; Ingvard Nielsen; Svenska skolornas fredsförening; Nordiska lärares fredsförbund; kväkarna; Förbundet för kristet samhällsliv; IKFF; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute to the field of research that examines the relationship between peace efforts and nationalism. The relationship will be studied from perspectives of educa- tional history and history didactics. LÄS MER

 2. 2. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Författare :Ingrid Meijling Bäckman; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteraturkritik; Allmän och jämförande litteratur; literary theory; women s autobiography; gender; autohagiography; narrative viewpoint; religious edeucation; Quaker; Dante aker; literature criticism; General and comparative literature; litteraturteori;

  Sammanfattning : Emilia Fogelklou (1878-1972) was the first woman in Sweden to take a degree in theology (1909) and later became a Quaker. She was a teacher and writer, mainly in the fields of religious education and psychology, and an active supporter of peace and other women's movements. LÄS MER

 3. 3. Elin Wägner i 1920-talet : Rörelseintellektuell och internationalist

  Författare :Birgitta Wistrand; Margaretha Fahlgren; Eva Heggestad; Bibi Jonsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Literature; Litteraturvetenskap; 1920-talet; Fogelstad; Tidevarvet; Gandhi; Follett; Mayreder; Vaerting; pacifism; kväkare; kärlek; kyrkan; kvinna; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen, som undersökt Elin Wägners skönlitterära författarskap och journalistik under 1920-talet, visar att det är då hon stiger fram som en internationell rörelseintellektuell. Då formulerar hon sina åsikter om hur världen bör styras och hur kvinnor och män skall agera för att nå jämställdhet och fred, frågor som kom att stå i fokus för hennes liv och fortsatta författarskap. LÄS MER