Sökning: "Björn Wittrock"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Björn Wittrock.

 1. 1. Partierna inför väljarna : Svensk valpropaganda 1960-1966

  Författare :Magnus Isberg; Anders Wettergren; Jan Wibble; Björn Wittrock; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap; Politiska partier Sverige Val – Sverige Politik – Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Understanding Nationalism : Studies in Icelandic Nationalism, 1800-2000

  Författare :Birgir Hermannsson; Björn Wittrock; Gudmundur Hálfdanarson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation is an attempt to understand nationalism, in a general sense, and Icelandic nationalism in particular. For this purpose the concepts of ideology, political culture, discourse and political language are pushed to the forefront as viable analytical tools to take on the difficult phenomena of nationalism. LÄS MER

 3. 3. Samhällets kartläggare : Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering i Sverige 1830-1920

  Författare :Per Wisselgren; Ronny Ambjörnsson; Roger Qvarsell; Björn Wittrock; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Using the Lorén Foundation (Lorénska stiftelsen) as a concrete empirical point of departure, the aim of this dissertation is to study the formation of a Swedish social science discourse in the historical context of the lengthy and broad-ranging discussions summarized in the formula "the social question". Established in 1885, the explicit aim of the Lorén Foundation was to promote the rise of Swedish social science and to contribute to the solution of the social question. LÄS MER