Sökning: "Robert Eckeryd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robert Eckeryd.

  1. 1. Acceptans eller utstötning? ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Robert Eckeryd; Umeå universitet.; [2017]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ogifta mödrar; utomäktenskapliga barn; faderskapsmål; faderskapsrättegångar; faderskap; livscykelanalys; kvinnohistoria; genus; mikrodemografi; demografi; edgång; värjemålsed; fyllnadsed; barnavårdsman; barnavårdsmän; svära sig fri; giftermålsmönster; illegitima barn; oäkta barn; historia; History;

    Sammanfattning : This dissertation has investigated the social vulnerability of unmarried mothers in three rural court districts in the province of Ångermanland in northern Sweden during the period 1860–1940. The main focus is on the consequences that the birth of one or more illegitimate children had on the women’s lives as regards to how they were treated in the local community, including by both neighbours and formal institutions. LÄS MER