Sökning: "kulturella förändringar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade orden kulturella förändringar.

 1. 1. En kapitalistisk anda : kulturella förändringar i 1100-talets Danmark

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Peter Carelli; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medieval history; inscriptions; Denmark; Twelfth century; cultural changes; capitalistic spirit; individualization; privatization; commercialization; mentality; material culture; agrarian production; urban identity; written culture; political ideological power; Medeltidens historia; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : The Early Middle Ages, comprising the period ca. 1000-1250, is usually described as a dynamic and eventful time, when many spheres of society underwent radical changes. The aim of this dissertation is to link these processes together in an overall holistic description of medieval society. LÄS MER

 2. 2. Modernisation and Marketisation: the Chinese Kindergarten in the 1990s

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitetet

  Författare :Limin Gu; Inger M. Andersson; Gunilla Halldén; [2001]
  Nyckelord :Chinese kindergarten; reform;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar förändringar av den kinesiska förskolan under de fyra moderniseringarna efter Maos död. Med bas i det fältarbete som genomfördes i Kina 1997 undersöks förändringar på två nivåer; dels en systemnivå (strukturella förändringar) och dels en verksamhetsnivå (läroplan, aktiviteter och ideologi), med betoning på förändringar under 1990-talet. LÄS MER

 3. 3. Lokal översättning av svenskhet och symboliskt kapital. Det svenska rummet i Madrid 1915-1998

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Johan Stierna; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The main ambition in this study is to explore new perspectives on the relationship between ethnicity and symbolic capital, that is how different forms of ethnicity around a migrant group can be recognised and valued in the host society. At the same time, it is a case study that offers an opportunity to verify theories on local translations of transnational cultural forms by an empirical and historical analysis. LÄS MER

 4. 4. Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Åsa Alftberg; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ageing; old age; culture; health; body; materiality; everyday life; routines; phenomenology;

  Sammanfattning : This dissertation aims to explore and describe ageing and old age from an ethnological perspective and create a deeper understanding of the complex nature of ageing by focusing on how cultural concepts and the ageing body together shape the experiences of old age. The theoretical basis is a phenomenological perspective, highlighting the relation between the body and the materiality of everyday life. LÄS MER

 5. 5. Lean culture in industrialized housing a study of timber volume element prefabrication

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Matilda Höök; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Industrialization and the use of timber have been put forward by means of its potential for increased efficiency in housing construction. Industrialized housing is related to learning from manufacturing, but the construction culture still has to be considered when development is discussed. LÄS MER