Sökning: "Marie johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Marie johansson.

 1. 1. Bostadsbyggandet i idé och praktik : Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn

  Författare :Britt-Marie Johansson; Birgitta Ericson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kundkommunikation på distans : en studie om kommunikationsmediets betydelse i affärstransaktioner

  Författare :Britt-Marie Johansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Tidigare var det vanligaste, och ofta enda, sättet att skaffa varor av olika slag, att besöka en butik och där välja ut och betala de produkter vi behövde. Sätten att införskaffa produkter har dock förändrats. Under senare år har det blivit mer vanligt att handla på distans. LÄS MER

 3. 3. Determinants of membrane protein topology

  Författare :Marie Johansson; Collin Robinson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : The living cell, no matter if it is a simple prokaryotic bacterial cell or a highly specialised eukaryotic cell, synthesises a vast number of different proteins. In most organisms, 20-30 % of all proteins are thought to be transmembrane integral membrane proteins. LÄS MER

 4. 4. Moisture-induced Distortion in Norway Spruce Timber - Experiments and Models

  Författare :MARIE JOHANSSON; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :spiral grain angle; bow; spring; twist; wood; longitudinal shrinkage; crook; warp; compression wood; lumber;

  Sammanfattning : Timber is a natural material that is environmentally friendly, renewable, light, strong and, in the eyes of most people, beautiful. Timber does, however, have one important drawback when it is used in a modern mechanised building process - its lack of straightness. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag med förhinder. Bemötande av familjer med migrationsbakgrund inom den sociala barnavården

  Författare :Ing-Marie Johansson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; child protection; ethnicity; ethnic minority background; culture; migration; teen-agers; social worker; trust; power; discretion; accountability; empowerment; social work;

  Sammanfattning : Abstract Title: Mission with obstacles. Treatment of families with migration background within the child protection organisation Author: Ing-Marie Johansson Key words: Child protection, etnicity, ethnic minority background, culture, migration, teen-agers, social worker, trust, power, discretion, accountability, empowerment, social work Distribution: University of Gothenburg, Department of social work, Box 720, S-405 30 Göteborg. LÄS MER