Sökning: "biologisk mångfald"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden biologisk mångfald.

 1. 1. Rättsligt skydd av biologisk mångfald : etiska perspektiv och normkonflikter

  Författare :Caroline Gardelli; Maria Pettersson; Lars Bäckström; Henrik Josefsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; miljörätt; miljöetik; biologisk mångfald; invasiva främmande arter; försiktighetsprincipen; normkonflikt; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : En förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar utveckling är att vi bevarar den biologiska mångfalden, vilken bland annat hotas av införsel och spridning av invasiva främmande arter. Ett viktigt instrument för att skydda den biologiska mångfalden utgörs av de rättsliga ramar som satts upp på internationell, EU- och nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Breaking the ice : effects of ice formation and winter floods on vegetation along streams

  Författare :Lovisa Lind; Christer Nilsson; Christine Weber; Michael Scott; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; anchor ice; climate change; in-stream; riparian; river ice; streams; vegetation;

  Sammanfattning : Streams in cold regions are characterized by unique hydrological processes that control flow regime and water levels. One of the most important processes is the formation, growth and melting of different types of ice in and around the stream channel during winter. LÄS MER

 3. 3. Skogen som livsmiljö : En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Författare :Maria Forsberg; Charlotta Zetterberg; Gabriel Michanek; Annika Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER

 4. 4. Gastrotricha of Sweden - Biodiversity and Phylogeny

  Författare :Tobias Kånneby; Ulf Jondelius; M. Antonio Todaro; Sven Boström; Rick Hochberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; taxonomy; systematics; phylogeny; new species; cryptic species; Chaetonotidae; Dasydytidae; Thaumastodermatidae; Systematic Zoology; zoologisk systematik och evolutionsforskning; Livets mångfald; Diversity of life;

  Sammanfattning : Gastrotricha are small aquatic invertebrates with approximately 770 known species. The group has a cosmopolitan distribution and is currently classified into two orders, Chaetonotida and Macrodasyida. The gastrotrich fauna of Sweden is poorly known: a couple of years ago only 29 species had been reported. LÄS MER

 5. 5. Biologisk mångfald i läroböcker i biologi

  Författare :Maria Ferlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Textbooks; Biological diversity; Social semiotics; Multimodality; Meaning making; Concept; Species; Species concept; textbooks; biological diversity; social semiotics; multimodality; meaning making; concept; species; species concept; Utbildningsvetenskap med inriktning mot naturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse offered meaning, that is, what and how subject content is communicated to the recipients. In this case the subject content is biological diversity and the communicative artefacts are biology books for the latter grades in the Swedish compulsory school. LÄS MER