Sökning: "Skyddade områden"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Skyddade områden.

 1. 1. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

  Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Författare :Andreas Inghammar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 3. 3. Essays on forest conservation policies, weather and school attendance

  Författare :Laura Villalobos-Fiatt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Economics; Forest conservation policies; Education; weather;

  Sammanfattning : Sammanfattningar: Paper I Heterogena lokala spridningseffekter från skyddade områden i Costa Rica Spridningseffekter kan reducera eller förstärka nettopåverkan av policies kopplade till markanvändning. Relativt lite är emellertid känt om storleken på sådana effekter. LÄS MER

 4. 4. Small biotopes: Landscape and management effects on pollinators

  Författare :Annika Söderman; Biodiversitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Agri-environmnetal scheme; management; agriculture; landscape complexity; heterogeneity; landscape scale; mall biotopes; field boundaries; pollinating insects; pollination; bumblebees; solitary bees; hoverflies;

  Sammanfattning : The intensification of agriculture during the second half of the twentieth century, has caused sever declines of farmland biodiversity, where loss of semi-natural habitats is one of the major drivers. To halt further loss of habitat and biodiversity, agri-environmental schemes (AES) are used to compensate farmers to use methods less harmful to the environment. LÄS MER

 5. 5. Insect Diversity in Changing Landscapes

  Författare :Markus Franzén; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; växtparasitologi; Entomologi; plant parasitology; Zoology; Zoologi; Entomology; Ekologi; Ecology; butterfly; bee; dispersal; extinction; Djurekologi; Animal ecology;

  Sammanfattning : During recent decades, concern about the loss of biodiversity has increased. To change this negative trend there is an urgent need for effective conservation measures and there are ample evidence that conservation of organisms without an understanding of their ecology and behaviour is impossible. LÄS MER