Sökning: "världsarv"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet världsarv.

 1. 1. Nature, culture, rights : exploring space for indigenous agency in protected area discourses

  Författare :Elsa Reimerson; Camilla Sandström; Ulf Mörkenstam; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Protected areas; conservation; biological diversity; heritage; Indigenous peoples; Indigenous rights; Sami; discourse; postcolonial theory; participation; agency; Skyddade områden; naturvård; biologisk mångfald; världsarv; urfolk; urfolksrättigheter; samer; diskurs; postkolonial teori; deltagande; handlingsutrymme; statskunskap; political science;

  Sammanfattning : There is considerable geographical overlap between areas set aside for nature conservation or protection and Indigenous peoples’ lands, and the social, economic, and political consequences of protected areas have often been extensive for Indigenous peoples. Discourses of conservation converge with discourses of Indigenous peoples, and both carry a legacy of colonial constructs and relationships. LÄS MER

 2. 2. Tre städer, två broar och ett museum : minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina

  Författare :Dragan Nikolic; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Keywords: cultural heritage; post-war society; politics of memory; commemoration; culturicide.;

  Sammanfattning : The thesis deals with ritual remembrance ceremonies enacted in the three towns of Mostar, Jajce and Višegrad in BiH. The Old Bridge in Mostar, the Bridge over the Drina in Višegrad and the AVNOJ Museum in Jajce all carry a material presence that influences everyday life in these localities. LÄS MER

 3. 3. Hälsingegården i omvandling : en studie av världsarvsprocessen i Hälsingland

  Författare :Martin Paju; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Social and Economic Geography; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Under våren 2012 väntade ett stort antal människor runt om i landet på ett besked som bekräftade att ett antal jordbruksfastigheter och kulturmiljöer, i Gävleborgs län skulle kunde klassas som världsunika och föras upp på listan över världsarv. En lista vars innehåll styrs av konventionen om skydd av världens kultur- och naturarv, världsarvskonventionen, som är ett av FN-organet Unescos normativa instrument på natur- och kulturområdet. LÄS MER

 4. 4. Självstyre eller samförvaltning? : problem och möjligheter utifrån en studie av världsarvet Laponia

  Författare :Christina Rådelius; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Because of its importance for indigenous biodiversity and the local Sami culture, the Laponian area, in the north of Sweden, was declared a World Heritage Site Area by the UN organization UNESCO in 1996. Most of the area is protected because it encompasses national parks and nature reserves and is state owned, and, thus, managed by the County Administrative Board. LÄS MER