Sökning: "Stefan Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Stefan Lundström.

 1. 1. Textens väg : om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Stefan Lundström; Kerstin Munck; Per-Olof Erixon; Gun Malmgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER

 2. 2. Den kalkylerande medborgaren : Bidragsfusk i svensk välfärdsdebatt 1990-2010

  Författare :Ragnar Lundström; Nora Räthzel; Stefan Svallfors; Björn Johnson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; benefit fraud; welfare cheating; public discourse; discourse analysis; welfare policy debates; content analysis; discursive networks; welfare policy debate; moral panics; moral regulation; neoliberal discourse; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses discourse on benefit fraud in Sweden between 1990 and 2010. First, it maps general trends in public discourse about benefit fraud. This is done through a content analysis of news reporting about benefit fraud in four Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall

  Författare :Stefan Wiklund; Tommy Lundström; Lennart Nygren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child protection; child welfare; referrals; organisation; barnavård; anmälningar; organisation; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The thesis presents descriptions and analyses of the municipal-based work that precedes service provision in child welfare, i.e. referrals where concerns regarding children and adolescents are made from professionals and general public and the processing of these referrals within child welfare agencies. LÄS MER

 4. 4. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 5. 5. The structure of epsilon-strongly group graded rings

  Författare :Daniel Lännström; Johan Öinert; Stefan Wagner; Patrik Lundström; Gene Abrams; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; group graded ring; Leavitt path algebra; partial crossedproduct; Cuntz-Pimsner ring; von Neumann regular ring; non-unital ring; Mathematics and applications; Matematik med tillämpningar;

  Sammanfattning : The development of a general theory of strongly group graded rings was initiated by Dade, Năstăsescu and Van Oystaeyen in the 1980s, and since then numerous structural results have been established.  In this thesis we develop a general theory of so-called (nearly) epsilon-strongly group graded rings which were recently introduced by Nystedt, Öinert and Pinedo and which generalize strongly group graded rings. LÄS MER