Sökning: "Stefan Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Stefan Lundström.

 1. 1. Textens väg : om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans svenskundervisning

  Författare :Stefan Lundström; Kerstin Munck; Per-Olof Erixon; Gun Malmgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the teaching and learning of Swedish; didactics; mother tongue education; upper secondary school; text selection; rhetoric and practice; school reform; curriculum studies; teaching of literature; frame factors; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis looks at conditions for selections of fictional texts in the Swedish subject in the upper secondary school. Three different empirical materials have contributed to the understanding of what conditions there are for the texts to enter the classroom. The first material consists of national policy documents from 1970 to 2005. LÄS MER

 2. 2. Den kalkylerande medborgaren : Bidragsfusk i svensk välfärdsdebatt 1990-2010

  Författare :Ragnar Lundström; Nora Räthzel; Stefan Svallfors; Björn Johnson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; benefit fraud; welfare cheating; public discourse; discourse analysis; welfare policy debates; content analysis; discursive networks; welfare policy debate; moral panics; moral regulation; neoliberal discourse; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation analyses discourse on benefit fraud in Sweden between 1990 and 2010. First, it maps general trends in public discourse about benefit fraud. This is done through a content analysis of news reporting about benefit fraud in four Swedish newspapers. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala barnavården - om anmälningar, organisation och utfall

  Författare :Stefan Wiklund; Tommy Lundström; Lennart Nygren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child protection; child welfare; referrals; organisation; barnavård; anmälningar; organisation; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The thesis presents descriptions and analyses of the municipal-based work that precedes service provision in child welfare, i.e. referrals where concerns regarding children and adolescents are made from professionals and general public and the processing of these referrals within child welfare agencies. LÄS MER

 4. 4. Kommuners roller och samhällsplaneringens betydelse i energi- och klimatomställningen : En flerfallstudie om utvecklingen i bebyggelse- och transportsektorerna i Alingsås och Västerås 1990-2014

  Författare :Mats Johan Lundström; Tigran Haas; Ulf Ranhagen; Stefan Lundberg; Nilsson Kristina L; KTH; []
  Nyckelord :planering; samhällsplanering; kommunal planering; energi; energianvändning; klimatpåverkan; klimatomställning; klimat; hållbar utveckling; energiplanering; trafikplanering; fysisk planering; kommuner; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : De av människan påverkade globala klimatutmaningarna ställer krav på förändrade förhållningssätt och åtgärder inom alla sektorer och samhällsnivåer. Internationella klimatmål och -åtaganden behöver kompletteras med aktiviteter och åtgärder på såväl nationell som lokal nivå som styr stads- och samhällsutvecklingen i en mer klimatmässigt hållbar riktning, vilket i hög grad påverkas av vår användning av energi. LÄS MER

 5. 5. Avslut och fortsättning : En studie om övergången från introduktionsprogrammet språkintroduktion till nationellt program vid gymnasieskolan

  Författare :Åsa Bjuhr; Stefan Lundström; Hedman Christina; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; introduktionsprogram; svenska som andraspråk; skolövergång; språkintroduktion; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : This thesis highlights elements of the schooling for newly arrived students aged 16-19 within the Swedish school system in six different municipalities, where the transition between the language introduction programme and national programme at upper secondary school is central. The main purpose is to provide knowledge of pupils' experiences of the aforementioned transition. LÄS MER