Sökning: "Eleonor Kristoffersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Eleonor Kristoffersson.

 1. 1. Fullmakten och dess uppkomst : Särskilt om huvudmannens viljeförklaring och tredje mans befogade tillit

  Författare :Joel Berg; Eleonor Kristoffersson; Johan Adestam; Ola Svensson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Act of Authorization; Concept of Declaration of Intent; Development of authority; legal act; The Grounds for the Creation of an Authorisation;

  Sammanfattning : In Sweden, opinions have long been divided on the meaning of the agency concept of authority and its basis. Due to a number of judgments from the Swedish Supreme Court, the discussion has been given renewed relevance. The dissertation investigates the question of the origin of authority. LÄS MER

 2. 2. Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för obestånd och liknande situationer

  Författare :Karin Blad; Eleonor Kristoffersson; Stefan Olsson; Annina H. Persson; Ingrid Arnesdotter; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; insolvens; obestånd; styrelseledamot;

  Sammanfattning : Styrelseledamöter har ett antal skyldigheter när ett aktiebolag får ekonomiska svårigheter. Vilka regler som aktualiserar bolagsledningens ansvar beror på om ett aktiebolag har betalningsproblem eller balansproblem. Avseende balansproblemet finns regler om så kallat medansvar för styrelseledamöter och andra företrädare i 25 kap. LÄS MER

 3. 3. Skatt- och betalningsskydighet för moms i enkla bolag och partrederier

  Författare :Björn Forssén; Eleonor Kristoffersson; Jan Kellgren; Henrik Stensgaard; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Enkelt bolag; partrederi; representantregel; 6 kap. 2 § ML; 5 kap. 2 § SFL; art. 9.1 första st.; delägare; bolagsman och andel; Juridik; Law;

  Sammanfattning : This is the second of two books making a combined doctor’s thesis, where part 1, Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Tax liability to value added tax – an analysis of chapter 4 § 1 of the Swedish VAT act), is my licentiate’s dissertation of 2011 and part 2 is this book, Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier (Tax and payment liability to VAT in enkla bolag and shipping partnerships). LÄS MER

 4. 4. Skattskyldighet för mervärdesskatt : en analys av 4 kap, 1§ mervärdesskattelagen

  Författare :Björn Forssén; Eleonor Kristoffersson; Jan Kellgren; Dennis Ramsdahl Jensen; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Juridik; Law;

  Sammanfattning : Företagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrågan i denna bok. I första hand behandlas huvudregeln för bestämningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Analysen gäller huruvida den bestämningen är EU-konform. LÄS MER

 5. 5. Passivitetsrätten vid skattetillägg

  Författare :Hanna Grylin; Eleonor Kristoffersson; Börje Leidhammar; Mats Höglund; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The right to silence and the right against self-incrimination; tax surcharge; tax return; obligation to submit information;

  Sammanfattning : When a taxpayer fails to fulfill the obligation in Chapter 30 Section 1 and Chapter 31 Section 3 of the Swedish Tax Procedure Act, skatteförfarandelagen (2011:1244), the STPA, to submit information about his or her taxable income, he or she becomes liable to pay a tax surcharge. Decisions about tax surcharges can be made in both administrative and criminal proceedings. LÄS MER