Sökning: "Görel Granström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Görel Granström.

 1. 1. Värnpliktsvägran : En rättshistorisk studie av samvetsfrihetens gränser i den rättspolitiska debatten 1898-1925

  Författare :Görel Granström; Marie Sandström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Law; law; legal history; conscientious objection; conscription; grave compunctions; freedom of conciousness; gender; masculinity.; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; rättshistoria; rättshistoria;

  Sammanfattning : Between the years 1898–1925 there was an intense debate in the Swedish Parliament concerning different legislative proposals on the right for conscientious objectors to be exempted from military service. In 1902 a royal ordinance gave the regimental commander an option to allow conscripts, who professed grave compunctions regarding military service, to perform other work within the regiment. LÄS MER

 2. 2. Brottsoffer i rättskedjan : en rättsvetenskaplig studie av förhållandet mellan brottsoffers rättigheter och rättsväsendets skyldigheter

  Författare :Therese Enarsson; Görel Granström; Ruth Mannelqvist; Eva Tiby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Victims’ rights; victims of crime; criminal process; judicial process; justice system; police; prosecutor; courts; policy; Brottsoffers rättigheter; brottsoffer; rättsprocess; rättskedjan; rättsväsendet; polis; åklagare; domstol; policy;

  Sammanfattning : In recent decades the Swedish legislature has increasingly focused on the treatment of victims of crime and the information they receive. Victimology research has also shown the importance of treating victims with respect and of keeping them informed of their rights and the progress of their case throughout the process. LÄS MER