Sökning: "jämförande analys"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden jämförande analys.

 1. 1. För att bli kvinna - och av lust : en studie i tonårsflickors läsning

  Författare :Maria Ulfgard; Jon Smidt; Kerstin Munck; Christina Sjöblad; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; literature criticism; Key words: girl’s reading; gender; reading culture; spare time; reception theory; transactional reading; teaching literature; literary canon; General and comparative literature; Swedish syllabus.; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; literary theory; litteraturteori; reception study; text analysis theory; gender theory; literary didactics; receptionsstudie; textteori; litterär analys; genusstudie; litteraturdidaktik; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Flickböcker; Läsvanor; Litteraturpedagogik; Litteraturupplevelse; Litteraturreception; Tonårsflickor; Genusaspekter; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : As part of the development of the teaching of literature in school, it is also important to reflect upon what pupils read outside school. This thesis deals with the spare time reading of twenty 15-16-year-old girls which has been examined during a two-year period. LÄS MER

 2. 2. Etik och verklighetstolkning : en jämförande analys av Knud E. Løgstrups, Reinhold Niebuhrs och Keith Wards etiska åskådningar

  Författare :Kristina Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tolkade publika författarsamtal : Berättande och triadisk interaktion över språkgränser

  Författare :Elisabeth Geiger Poignant; Cecilia Wadensjö; Yvonne Lindqvist; Mats Landqvist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; literary conversations in Sweden; consecutive interpreting; episode analysis; participation framework; multimodal affiliation; co-narrative storytelling; översättningsvetenskap; Translation Studies;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the occurrence and nature of public literary conversations within the discipline of Translation and Interpreting Studies. Alongside a macro-sociological exploration of public literary talks in Sweden from 1998–2018 ­– in relation to literary translations published during the same period – the dissertation mainly presents detailed interaction analyses of three interpreter-mediated public literary conversations. LÄS MER

 4. 4. A grammar of Jahai

  Författare :Niclas Burenhult; Allmän språkvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; Languages and literatures of South and South-East Asia; expressives; argument; agreement; syntax; modality; Aktionsart; aspect; nominalisation; unitisation; reduplication; cliticisation; affixation; derivational morphology; prestopped nasals; phonology; vowel nasality; Malaysia; endangered languages; Austroasiatic; Mon-Khmer; Jahai; Aslian; Grammar; semantics; semiotics; Grammatik; semantik; semiotik; Phonetics; Fonetik; fonologi;

  Sammanfattning : Jahai, a language belonging to the Aslian branch of the Mon-Khmer language family, is spoken by a group of about 1,000 hunter-gatherers in the montane rainforests of northern Peninsular Malaysia. Drawing on linguistic data collected in the field, the present dissertation is a study of the grammar of Jahai. LÄS MER

 5. 5. Lexical and Acoustic Modelling of Swedish Prosody

  Författare :Johan Frid; Fonetik; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; phonology; Phonetics; stress; dialects; Swedish; word accents; letter-to-sound; text-to-speech; modelling; intonation; prosody; speech technology; Fonetik; fonologi; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Prosody and intonation are very important ingredients of human speech. In speech technology, text-to-speech (TTS) and automatic speech recognition (ASR) systems must incorporate prosodic models in order to reach acceptable performances. LÄS MER