Sökning: "Lisa Asp-Onsjö"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lisa Asp-Onsjö.

  1. 1. Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

    Författare :Lisa Asp-Onsjö; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER