Ungdomar utan gymnasieskola : en uppföljningsstudie från 13 till 24 års ålder

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.