Sökning: "Särskilda vetenskapers filosofi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Särskilda vetenskapers filosofi.

 1. 1. Power and Social Ontology

  Detta är en avhandling från Bokbox förlag

  Författare :Åsa Burman; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Filosofi; Philosophy; John Searle; Social structures; Institutional facts; Moral facts; Opaque kinds of social facts; Social power; Philosophy of special sciences; Collective intentionality; Särskilda vetenskapers filosofi;

  Sammanfattning : This work presents an account of social power based on recent advances in social ontology. It is argued that a conceptual analysis of social power can be informed by developments in social ontology, but also that this field can be enriched, and in fact requires, an analysis of this central social concept. LÄS MER

 2. 2. Artifacts and Supraphysical Worlds : A Conceptual Analysis of Religion

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Johan Modée; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of special sciences; Two-dimensionality; Supraphysical worlds; Possible worlds; Global supervenience; Physicalism; Tools; Symbols; Rituals; Representations; Proper funtion; Artifacts; Definition of religion; Conceptual analysis; Särskilda vetenskapers filosofi; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; religion; concept; artifact; physicalism; global supervenience; representations; a priori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hur begreppet religion kan klargöras eller definieras är en mycket omtvistad fråga inom åtskilliga akademiska discipliner. Två huvudsakliga negativa tendenser är märkbara inom gängse och aktuell teoribildning. För det första har det framkastats en mängd divergerande definitionsförslag under årens lopp. LÄS MER