Sökning: "Alexandru Panican"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alexandru Panican.

  1. 1. Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

    Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

    Författare :Alexandru Panican; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tvångsvård ; feminism ; fattigdomsfrågan ; narkotikafrågan ; kvinnofrågan ; socialt arbete ; sociala projekt ; rättvisa ; rättighet ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I de hänvisningar som används i ett stort antal sociala projekt för att målet skall uppnås hittas rättighet och rättvisa som centrala diskursiva enheter i en återkommande använd tankemodell. I flera av dessa projekt blir resultatet, gång efter annan, utebliven framgång. LÄS MER