Sökning: "Alexandru Panican"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Alexandru Panican.

 1. 1. Rättighet och Rättvisa Användbarhet av rättighet och rättvisa i sociala projekt

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Alexandru Panican; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; tvångsvård ; feminism ; fattigdomsfrågan ; narkotikafrågan ; kvinnofrågan ; socialt arbete ; sociala projekt ; rättvisa ; rättighet ; Social sciences; Samhällsvetenskaper;

  Sammanfattning : In the references invoked by a large number of social projects to achieve their goals, one can find rights and justice as central discursive units in a frequently recurring thought model. In several of these projects the result, time after time, is lack of success. LÄS MER

 2. 2. Andra generationens unga företagare med utländsk bakgrund En förståelse av det egna företagandet utifrån social position

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Anneli Muhr; Tapio Salonen; Alexandru Panican; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young second-generation immigrants; immigrant entrepreneurs; social position; capital; business trajectories;

  Sammanfattning : This dissertation is about young second-generation immigrants who choose to become entrepreneurs. In a qualitative interview study, 22 young individuals’ choices and trajectories as entrepreneurs were examined. LÄS MER