Sökning: "1500-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet 1500-talet.

 1. 1. Svenska sjöofficerare under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Malmö : Universus Academic Press

  Författare :Ingvar Sjöblom; Stockholms universitet.; Försvarshögskolan.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; historia; History; Military History; Naval History; Early modern history; Naval Officer; Organisation; Leadership; War Science; War history; Swedish Navy; Competence; Power Relations; Naval tactics; 16th Century; Gentry; Militärhistoria; marinhistoria; krigsvetenskap; ledarskap; organisation; sjöofficer; 1500-tal; marintaktik; adel; frälse; flottan; sjöofficerskåren; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap; military history; naval history; early modern history; naval officer; leadership; war science; war history; Swedish navy; competence; power relations; naval tactics; 16th century; gentry; militärhistoria;

  Sammanfattning : What was the expertise of a naval officer during the 16th century? How did the naval officers’ expand, and what was the power relations like? These questions asked initially in the dissertation, try to capture the essence of the actual purpose, namely to investigate the development, power relations and the competence of a naval officer in the Swedish Navy during the 16th century (1522-1595).There was a correlated relationship between the military strategic choice of the operational area, naval tactical choices vessel types for customized naval warfare and the need for naval officers. LÄS MER

 2. 2. Textbruk i en häradsrätt på 1500-talet : en receptionsfilologisk undersökning av Dalarnas äldsta dombok

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

  Författare :Charlotta Busing; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; domböcker; filologi; Dalarnas äldsta dombok; textanalys; dombrev; brev; landslagen; kommunikationshistoria; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Bottniska personnamn frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Bengt Audén; Umeå universitet.; [1980]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; tax register; naming-pratice; personal names; first names; patronymics; iterative name; Västerbotten; Österbotten;

  Sammanfattning : This thesis examines the naming-practice - particularly that of first-names - among men and women in the earliest tax registers of the 1540's from the northernmost Swedish provinces of Västerbotten and Österbotten. The aim of the thesis is first and foremost to describe, and to some extent explain, the naming-practice of the permanent population, with particular reference to the similarities and differences between the two provinces as far as personal names are concerned, and to their frequency and distribution. LÄS MER

 4. 4. Om Umeå lappmarks svenska kolonisation : från mitten av 1500-talet till omkr. 1750

  Detta är en avhandling från Uppsala : Almqvist & Wiksell

  Författare :Gustaf Göthe; Stockholms högskola.; [1929]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Gårdar och folk i norr Bebyggelse, befolkning och jordbruk i Norrbotten under 1500-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Historiska studier

  Författare :Mats Berglund; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Colonization. Population. Agriculture. The 16th century. Northern Sweden; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate colonization processes and population and agricultural development during the 16th century. The studied geographical area consists of the northern part of the northernmost province of Sweden of that time, Västerbotten. LÄS MER