Sökning: "Skåne"

Visar resultat 1 - 5 av 258 avhandlingar innehållade ordet Skåne.

 1. 1. Den medeltida träskulpturen i Skåne : Produktion och förvärv

  Författare :Lena Liepe; Bo Ossian Lindberg; Jan von Bonsdorff; Lund University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medeltiden; träskulptur; kyrka; Skåne; Art science; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt baserade verkstäder eller verkstäder i utlandet... LÄS MER

 2. 2. On the scope and assessment of pesticides in groundwater in Skåne, Sweden

  Författare :Maria Åkesson; Kvartärgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; groundwater; pesticides; Sweden; Skåne; environmental tracers;

  Sammanfattning : Pesticides are known to occur in groundwater worldwide. However, long-term pollution concerns and cause-effect relationships for specific regions remain limited. LÄS MER

 3. 3. Bonden, bygden och bördigheten. Produktionsmönster och utvecklingsvägar under jordbruksomvandlingen i Skåne ca 1700-1870

  Författare :Magnus Bohman; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bygder; bönder; bördighet; jordbruksomvandling; produktionsskattningar; prästtionde; grödor; Skåne; markanvändning; tiondeforskning; traditionellt jordbruk; agrarhistoria; jordbrukshistoria;

  Sammanfattning : The great transformation of Swedish agriculture in the 18th and 19th centuries was part of a European-wide development sharing similar characteristics. While researchers agree that extensive agro-technological, social and institutional changes took place, opinions differ with regards to the causes, spread, timing and sequence of events. LÄS MER

 4. 4. Thermal history of the Phanerozoic sedimentary succession of Skåne, southern Sweden, and implications for applied geology

  Författare :Ingela Olsson; Berggrundsgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mineralogy; geochemistry; Petrologi; mineralogi; geokemi; Petrology; organic matter reflectance; organic geochemistry; illite crystallinity; clay mineralogy; thermal history; Phanerozoicum; Skåne; Sweden;

  Sammanfattning : Post-depositional thermal conditions have been investigated throughout the Phanerozoic sedimentary succession in Skåne. Clay mineralogy and illite crystallinity have been the main tools for the Lower Palaeozoic strata. Within the Mesozoic sequence thermal influence was examined using RockEval pyrolysis and vitrinite reflectance analysis. LÄS MER

 5. 5. Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland and the equivalent Killeröd Formation in Skåne, Sweden

  Författare :Kristina Månsson; Berggrundsgeologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; fysisk geografi; Geologi; physical geography; Geology; Sweden; Jämtland; Skåne; Upper Ordovician; Middle Ordovician; Killeröd Formation; Andersön Shale Formation; ontogeny; biostratigraphy; Trilobita; taxonomy; trilobite associations; Systematic zoology; zoogeography; Zoologisk systematik; djurgeografi; Development biology; growth animal ; embryology; Utvecklingsbiologi; ontogeni; embryologi;

  Sammanfattning : Trilobites from the Middle and Upper Ordovician Andersön Shale Formation in Jämtland, central Sweden, and the Middle Ordovician Killeröd Formation in Skåne (Scania), southern Sweden, are revised and discussed. These formations have several genera and a few species in common, e.g. LÄS MER