Sökning: "spänningar"

Visar resultat 1 - 5 av 98 avhandlingar innehållade ordet spänningar.

 1. 1. Reassembling Local E-Government A study of actors’ translations of digitalisation in public administration

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Mariana S. Gustafsson; Elin Wihlborg; Bo Persson; Antonio Cordella; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Local e-Government; digitalisation; network governance; translation; tensions; Kommunal förvaltning; digitalisering; nätverksstyrning; översättning; spänningar;

  Sammanfattning : The digitalisation of society decidedly affects public administration. Swedish public administration has long worked with information technologies for an effective and improved management of public services. But new and increased use of information technologies in society poses new challenges. LÄS MER

 2. 2. Knowing the Ropes in Open Innovation : Understanding Tensions through a Paradox Lens

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ioana Stefan; Lars Bengtsson; Marcel Bogers; [2018]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tensions; open innovation; paradox of disclosure; value co-creation; value capture; openness; appropriability; intellectual property rights; misappropriation; paradox lens; spänningar; öppen innovation; paradox om avslöjande; samskapande av värde; värdefångst; öppenhet; immateriella rättigheter; idé missbruk; paradoxteori lins;

  Sammanfattning : The fundamental paradox of disclosure suggested by Kenneth Arrow represents a challenge in contemporary open innovation settings. Potential negative outcomes of this paradox – e.g. misappropriation of ideas – are still not fully avertable. LÄS MER

 3. 3. Diffusa spänningar eller spännande tillväxt? Företagsledning i tider av snabb förändring

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Joakim Netz; Esbjörn Segelod; Jan Löwstedt; Mats Magnusson; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förnyelseprocesser; tillväxtstrategi; dynamiska förmågor; mikrosystem; entreprenöriellt management; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Ibland påstås snabba förändringar i omvärlden utmana storföretagens överlevnad mer än någonsin tidigare. I studien undersöks hur stora teknikbaserade företag förnyas genom utveckling av nya affärsområden. LÄS MER

 4. 4. Behaviour of fracture process zones in concrete influenced by simultaneously applied normal and shear displacements

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Manouchehr Hassanzadeh; [1992]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; softening; mixed mode; fictitious crack model; concrete; deformationer; betong; brottmekanik; hållfasthet; brotthållfasthet; spänningar; skjuvspänningar; sprickor; beräkningsmodeller; brottenergi; teori; laboratorieförsök; interlock; crack path; diagonal crack; microcracking; instability; fracture energy; fracture mechanics; shear; tension; process zone;

  Sammanfattning : The thesis deals with the determination of the post peak behaviour of concrete in pure tension, and combined tension (compression) and shear. A test arrangement has been developed in order to determine the post peak behaviour of concrete expressed as stress - displacement curves. LÄS MER

 5. 5. A Brave New Workplace: Disclosing the smart and the dark sides of the alternative office spaces

  Detta är en avhandling från Division of Building Materials, LTH, Lund University

  Författare :Claudia Manca; Matti Kaulio; Mercedes Grijalvo; Miguel Palacios; Viviane Sergi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; alternative workplace; workplace flexibility; new ways of working; activity-based work; collaborative space; tensions; paradoxes; space production; social space; alternativ arbetsplats; flexibilitet på arbetsplatsen; nya arbetssätt; aktivitetsbaserat arbete; samarbetsutrymme; spänningar; paradoxer; skapande av rum; socialt utrymme; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : In recent decades, several knowledge work organizations have introduced alternative workplaces (AWs) that are implemented through flexible and collaborative office models. Their rapid diffusion has been prompted by the deterministic assumption that these may influence workers’ relations and behaviors in the office, in a way that is conducive to greater collaboration and adaptive flexibility. LÄS MER