Sökning: "naturvetenskapens didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden naturvetenskapens didaktik.

 1. 1. Attityder till naturvetenskap Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för naturvetenskapens och matematikens didaktik, Umeå universitet

  Författare :Lena Adolfsson; Sylvia Benckert; Eva Silfver; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER

 2. 2. Teaching photosynthesis in a compulsory school context Students' reasoning, understanding and interactions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Helena Näs; Christina Ottander; Sylvia Benckert; Jenny Lewis; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teaching; primary and secondary school; plants; photosynthesis and respiration; Undervisning; mellan- och högstadiet; växter; fotosyntes och cellandning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : According to previous research, students show difficulties in understanding photosynthesis and respiration, and basic ecological concepts like energy flow in ecosystems. There are successful teaching units accomplished in this area and many of them can be described as inquiry-based teaching. LÄS MER

 3. 3. Defining integrated science education and putting it to test

  Detta är en avhandling från Norrköping : Swedish National Graduate School in Science and Technology Education, FontD

  Författare :Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Owe Dahlgren; Ulf P. Lundgren; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is made up by four studies, on the comprehensive theme of integrated and subject-specific science education in Swedish compulsory school. A literature study on the matter is followed by an expert survey, then a case study and ending with two analyses of students' science results from PISA 2003 and PISA 2006. LÄS MER

 4. 4. Integrated and subject-specific an empirical exploration of science education in Swedish compulsory school

  Detta är en avhandling från Norrköping : Swedish National Graduate School in Science and Technology Education, FontD

  Författare :Maria Åström; Karl-Göran Karlsson; Lars Owe Dahlgren; Björn Andersson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative experimental study in two parts of different ways of organising Science education in the Swedish context. The first study deals with the question if students attain higher scores on test results if they have been working with integrated Science compared to subject-specific Science i.e. Biology, Chemistry and Physics. LÄS MER

 5. 5. Students’ participation in the realization of school science activities

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Mattias Lundin; Mats Lindahl; Kerstin Bergqvist; Jan Schoultz; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; School science; NOS; NOSS; Nature of science; Nature of school science; Naturvetenskapernas didaktik; NO-undervising; NOS; NOSS; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : I denna avhandling visar jag hur elever och lärare genomför NO-verksamhet i grundskolan. Avhandlingen illustrerar hur elevers frågor och uttryckta erfarenheter blir en del av ett etablerat ämnesinnehåll. LÄS MER