Sökning: "Peter Dellgran"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Peter Dellgran.

 1. 1. Kunskapsbildning, akademisering och professionalisering i socialt arbete : Knowledge, academicalisation and professionalisation in social work

  Författare :Peter Dellgran; Staffan Höjer; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : At the end of the 1970s, social work was established as an academic discipline with research,professorships and PhD programmes. This dissertation consist of a number of studies andarticles on the development and production of academic knowledge and research in Sweden, withspecial attention to implications for the relations between basic education, research andsocial work practice. LÄS MER

 2. 2. Socialpolitikens ambitioner eller de fattigas strategier? – om kommunala skillnader i ungdomars socialbidragstagande

  Författare :Peter Dellgran; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Living conditions in old age: Coexisting disadvantages across life domains

  Författare :Josephine Heap; Carin Lennartsson; Mats Thorslund; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Old age; Living conditions; Welfare; Deprivation; Coexisting disadvantages; Inequality; Longitudinal analysis; Trends; Sweden; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to analyse coexisting disadvantages in the older Swedish population. Coexisting disadvantages are those that occur simultaneously in various life domains. LÄS MER

 4. 4. Att räkna med nytta : samhällsekonomisk utvärdering av socialt arbete

  Författare :Kari Jess; Åke Bergmark; Peter Dellgran; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socioeconomic evaluation; correctional program; quasi-experimentation; CBA; CEA; Social work; Socialt arbete; Samhällsekonomisk utvärdering; Programutvärdering;

  Sammanfattning : The general purpose of this dissertation is to evaluate KrAmi – a correctional program for young offenders – regarding socioeconomic profitability. Evaluating socioeconomic results enables us to examine and reflect upon the possibilities of applying socioeconomic models to social work. LÄS MER

 5. 5. Från skuldsatt till skuldfri : Processer, strategier och påverkande faktorer

  Författare :Lisbeth Sandvall; Peter Dellgran; Tapio Salonen; Richard Ahlström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skuldsanering; överskuldsättning; ekonomisk utsatthet; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Title: From being in debt to being out of debt. A study of processes, strategies and impacting factors. The aim of the study is to gain a greater understanding and knowledge about the ways to get into and out of debt, why people find themselves in serious debt, how the problems are coped with and how they are experienced. LÄS MER