Sökning: "Upper secondary school"

Visar resultat 6 - 10 av 570 avhandlingar innehållade orden Upper secondary school.

 1. 6. Science versus School-science Multiple models in genetics - The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students' understanding

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Niklas Gericke; Mariana Hagberg; Doris Jorde; Michael Reiss; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conceptual change; genetics; history of science; models; nature of science; students’ understanding; textbooks; upper secondary school; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : In this thesis I describe a study of howthe science of geneticsis transformed into school science in upper secondary level textbooks and the impact thatthis transformation has on students’ understanding. The didactic challenge that we faceis to decide which science from the academic disciplines weshould bring into schools. LÄS MER

 2. 7. Gymnasielärarens uppdrag som mentor En etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elisabeth Nordevall; Ann Ahlberg; Claes Nilholm; Jerry Rosenqvist; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mentor; pupil; high school; upper secondary school; pupil welfare; participation; learning; communication; knowledge system; leadership; school improvement; special education; learning situation; ethnography; communicative relational perspective; Mentor; elev; gymnasieskola; elevvård; delaktighet; lärande; kommunikation; kunskapssystem; ledarskap; skolutveckling; specialpedagogik; lärandesituation; etnografi; kommunikativt relationsinriktat perspektiv; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Studien beskriver fyra gymnasielärares uppdrag som mentorer. Lärarnas uppdrag är inte knutet till ett specifikt skolämne utan avser en administrativ och stödjande funktion kring en avgränsad grupp elever eller en klass. LÄS MER

 3. 8. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Steven Hunter Lindqvist; Anders Arnqvist; Juvas Marianne Lijas; Michael Dal; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER

 4. 9. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Steven Hunter Lindqvist; Anders Arnqvist; Juvas Marianne Liljas; Michael Dal; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER

 5. 10. Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem Eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Johanna Jormfeldt; Stefan Höjelid; Per Gerrevall; Per Strömblad; Jörgen Johansson; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school democracy; gender equality; gender segregation; contextual effects; upper secondary education programme; student experiences; upper secondary school; Kronoberg County; skoldemokrati; jämställdhet; könssegregation; kontexteffekter; gymnasieprogram; eleverfarenheter; gymnasieskola; Kronobergs län; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap – didaktisk inriktning; Political Science Education;

  Sammanfattning : The general question in this dissertation is whether the democracy of schools is carried out in a gender equal manner in Sweden’s gender segregated upper secondary school. Students’ experiences of school democracy are measured using the dimensions of influence, discussion and legal rights. LÄS MER