Sökning: "Lena Aretorn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Aretorn.

  1. 1. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program A study of teacher knowledge

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Lena Aretorn; Manya Raman Sundström; Tomas Bergqvist; Ola Helenius; [2012]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

    Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER