Sökning: "Domestic sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 490 avhandlingar innehållade orden Domestic sciences.

 1. 1. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  Författare :Prabhat Upadhyaya; Björn-Ola Linnér; Mathias Fridahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Sammanfattning : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. LÄS MER

 2. 2. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 3. 3. Commercialization of nature through tourism

  Författare :Lusine Margaryan; Peter Fredman; Sandra Wall-Reinius; Nina Prebensen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; nature-based tourism; commercialization; operational setting; servicescape;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to developing knowledge on the commercialization of natural resources through tourism. This is achieved by means of understanding the main avenues through which natural resources are commercialized, and analyzing the operational setting of tourism firms. LÄS MER

 4. 4. On the other side of the fence : multidisciplinary perspectives on intervention use to prevent large carnivore attacks on domestic animals in Sweden

  Författare :Ann Eklund; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Large carnivore conservation in Sweden relies on land sharing in multi-use landscapes as carnivore populations mainly occur outside protected areas. Prevention of carnivore attacks on domestic animals is prioritised to mitigate potential carnivore impacts, and to mitigate conflicts between stakeholders over carnivore conservation. LÄS MER

 5. 5. Comparative avian developmental toxicity of PFAAs

  Författare :Marcus Nordén; Magnus Engwall; Krister Halldin; Anders Bignert; Örebro universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; chicken; herring gull; cormorant; PFAA; PFOS; PFOA; toxicity; levels; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Perfluoroalkyl acids (PFAAs) are persistent organic pollutants that can commonly be found in environmental matrixes and wildlife from all over the globe. The PFAAs have been used in applications such as water and dirt repelling treatments for textiles, oil-resistant paper coatings and fire-fighting foams. LÄS MER