Sökning: "Domestic sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 526 avhandlingar innehållade orden Domestic sciences.

 1. 1. Where have all the forests gone? Quantifying pantropical deforestation drivers

  Författare :Florence Pendrill; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Carbon footprints; International trade; Deforestation; Consumption-based accounting; Forest transitions; Telecoupling; Agriculture; Land use change; Carbon emissions; Land system science;

  Sammanfattning : Deforestation across the tropics continues to be a major source of greenhouse gas emissions and the largest threat to biodiversity on land. With strengthened commitments to reduce deforestation from countries and companies alike, it is crucial that renewed investments for reducing deforestation be guided by a sound understanding of what drives deforestation. LÄS MER

 2. 2. National Appropriateness of International Climate Policy Frameworks in India, Brazil, and South Africa

  Författare :Prabhat Upadhyaya; Björn-Ola Linnér; Mathias Fridahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; Institutions; Domestic Politics; Nationally Appropriate Mitigation Actions; National; Climate Policy; India; Brazil; South Africa; Institutional Capacity; Norms; Nationally Determined Contributions; Policyprocess; Institutioner; Nationellt Lämpliga Utsläppsminskande Åtgärder; Nationell; Klimatpolicy; Indien; Brasilien; Sydafrika; Institutionell kapacitet; Nationellt Fastställda Bidrag.;

  Sammanfattning : How does the international climate policy frameworks influence the domestic institutional responses to climate mitigation in emerging economies? And how, in turn, do domestic institutions and politics in emerging economies influence the fate of international climate policy frameworks? The thesis provides answers to these questions by studying domestic engagements with Nationally Appropriate Mitigation Actions in three emerging economies – India, Brazil, and South Africa. The thesis specifically studies how these engagements were influenced by the domestic institutional context provided by national climate policy, norms, and institutional capacity in the three countries. LÄS MER

 3. 3. Det besvärliga våldet : Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  Författare :Veronica Ekström; Martin Börjeson; Magnus Karlsson; Maria Eriksson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. LÄS MER

 4. 4. On the other side of the fence : multidisciplinary perspectives on intervention use to prevent large carnivore attacks on domestic animals in Sweden

  Författare :Ann Eklund; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Large carnivore conservation in Sweden relies on land sharing in multi-use landscapes as carnivore populations mainly occur outside protected areas. Prevention of carnivore attacks on domestic animals is prioritised to mitigate potential carnivore impacts, and to mitigate conflicts between stakeholders over carnivore conservation. LÄS MER

 5. 5. Commercialization of nature through tourism

  Författare :Lusine Margaryan; Peter Fredman; Sandra Wall-Reinius; Nina Prebensen; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; nature-based tourism; commercialization; operational setting; servicescape;

  Sammanfattning : This dissertation contributes to developing knowledge on the commercialization of natural resources through tourism. This is achieved by means of understanding the main avenues through which natural resources are commercialized, and analyzing the operational setting of tourism firms. LÄS MER