Sökning: "Thomas Girmalm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Thomas Girmalm.

  1. 1. Teologi och det moderna universitetet perspektiv på polariseringen mellan teologi och religionsvetenskap under svenskt 1900-tal

    Detta är en avhandling från Umeå : Religionsvetenskap

    Författare :Thomas Girmalm; Umeå universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; religious studies; modern university; criticism of theologians; relevance of theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

    Sammanfattning : The thesis examines developments in Swedish theological scholarship during the 20th century, focusing especially on the polarization that manifested itself between the two subject fields theology and religious studies. The main purpose of the study has been to show how this polarization arose, but it also discusses ways of avoiding this polarization and considers how theology relates to society today. LÄS MER