Sökning: "Systematisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade orden Systematisk filosofi.

 1. 1. Kripke on Necessity : A Metaphysical Investigation

  Författare :Kyriakos Theodoridis; Teoretisk filosofi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; conceivability; mereological identity; ontological character; identity; possible worlds; actuality; properties; ontology; object; contingency; apriori; Metaphysical; epistemic; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik;

  Sammanfattning : I undertake a metaphysical investigation of Saul Kripke's modern classic, Naming and Necessity (1980). The general problem of my study may be expressed as follows: What is the metaphysical justification of the validity and existence of the pertinent classes of truths, the necessary a posteriori and the contingent a priori, according to the Kripke Paradigm? My approach is meant to disclose the logical and ontological principles underlying Kripke's arguments for the necessary a posteriori and the contingent a priori respectively. LÄS MER

 2. 2. Sola Kerygma-Kanon utan kanon : Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Författare :Per Saxholm; Henry Cöster; Göran Agrell; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; Systematic theology; Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER

 3. 3. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Författare :Dan-Erik Andersson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : This dissertation analyzes the work on universal morality by the Swiss theologian Hans Küng. According to Küng, a universal morality can be formed out of the world's religions that can reconcile ideological, cultural and religious differences. LÄS MER

 4. 4. Patterns of Care : Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape

  Författare :Eva-Lotta Grantén; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; kunskapsteori; metafysik; estetik; Praktisk filosofi; ideology; epistemology; Sociobiology; Agape; Altruism; Science and Religion; Independence; Conflict; Integration; Care; Systematic philosophy; ethics; metaphysics; aesthetics; ideologi; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to relate sociobiological theories of altruism to theories within the Christian tradition of agape. Firstly, it discusses the relation between scientific, ethical and theological understandings of altruism, and argues that it is possible to compare discussions of benevolent acts towards others or other-directedness. LÄS MER

 5. 5. Sköra subjekt och apofatiska resor : En feministteologisk studie av svensk samtidslitteratur

  Författare :Cecilia Samuelsson; Maria Essunger; Mattias Martinson; Eva Heggestad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Worldview studies; Worldviews research; Feminist theology; Literary studies; Literary resistance; Interdisciplinary studies; Journey to the underworld; Subject; Subject formations; Nomadic subject; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : This study examines literary portrayals of existential problems relating to women’s experiences of being denied as subjects, and how literature and writing can offer ways of reflecting upon questions of being a subject and lived forms of resistance. The material consists of six contemporary Swedish novels. LÄS MER