Sökning: "Henry Cöster"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Henry Cöster.

 1. 1. Världens opålitlighet : Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan

  Författare :Ingalill Stefansson; Henry Cöster; Kennert Orlenius; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the work of understanding one’s life; mutuality; interdependence; special school särskola ; special school for adults särvux ; border situations; the courage to be; the ethical demand; spontaneous and revolving life expressions; situation ethics; social care; following and leading ap-proaches; pupils with intellectual challenges; Educational work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of the work of understanding one’s life. The work of understanding one’s life is what I call the work that pupils in special school and special school for adults (education for pupils, children as well as adults with intellectual challenges) themselves initiate. LÄS MER

 2. 2. Inget är skapat utanför : Teologi och kontext i Anders Frostensons författarskap

  Författare :Alva Ekström; Henry Cöster; Lars Olle Armgard; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish hymn-writing; The 1937 and 1986 Hymnal; Curch songs for children; Anders Frostenson; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : To the general public, Anders Frostenson clergyman and poet, is primarily known for his many contributions to the Swedish hymn treasure. He was born on 23 April 1906. LÄS MER

 3. 3. Hemmet som ethos:en idéhistorisk studie av hur hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft

  Författare :Yvonne Hilli; Katie Eriksson; Dahly Matilainen; Henry Cöster; []
  Nyckelord :Caring Science; history of ideas; home; caring; hermeneutics; Vårdvetenskap; idéhistoria; hemmet; vårdande; hermeneutik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kränkningens livsförståelse : En religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande i skolan

  Författare :Christina Osbeck; Henry Cöster; Inga Wernersson; Edgar Almén; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; understanding of life; perception of life; life philosophy; life view; victimization; violation; harassment; bullying; discursive practice; language; speech genre; reconstruction; construction; learning; education; religion; school; young people; group interview; text book; power; hierarchy; hegemony; gender; sex; adjustment; competition; critical theory; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : The Hard Lesson of Life: A Study of /Re/construction of Life in School from a Religious Educational PerspectiveThe overriding aim of this dissertation is to examine the understanding of life that young people /re/construct, and in this sense learn, in the discursive practices of school, and to describe how such a /re/construction takes place.The theoretical frame of the study is a critical theory perspective. LÄS MER

 5. 5. Sola Kerygma-Kanon utan kanon : Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

  Författare :Per Saxholm; Henry Cöster; Göran Agrell; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; Systematic theology; Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

  Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER