Sökning: "kerygmatisk teologi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden kerygmatisk teologi.

  1. 1. Sola Kerygma-Kanon utan kanon Ett studium om bibelkanons relativa funktion i förhållande till dess normativa användbarhet

    Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

    Författare :Per Saxholm; Karlstads universitet.; [2006]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermeneutik; kanonologi; systematisk teologi; kerygmatisk teologi; bibelfrågor; kanonhistorik; teologihistorik; systematisk hermeneutik; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap;

    Sammanfattning : Det finns en uppfattning om bibeln som en bestämt avgränsad oföränderlig samling heliga skrifter. Men det sätt som bibeln tillkommit på och hur textsamlingen har använts i den kristna traditionen visar en mer komplicerad mångfald och förändring. LÄS MER